Siirry sisältöön
Puheenvuorot
|
16.11.2018

Kelan maksaman sosiaali­turvan rahoitus siirtyi valtiolle

Valtion osuus Kelan etuuksien rahoituksesta on kasvanut muun muassa Kelalle siirtyneiden uusien tehtävien vuoksi.

Sosiaaliturvaa on viime vuosina leikattu julkisen talouden sopeuttamiseksi. Lisäksi on tehty rakenteellisia muutoksia.

Esimerkkinä niistä on työmarkkinajärjestöjen kilpailukykysopimus, jossa sovittiin työnantajan ja työntekijän maksujen muutoksista vuodesta 2017 eteenpäin. Toimenpiteet ovat heikentäneet sairausvakuutuksen vakuutusperiaatetta.

Vielä vuonna 1995 Kelan rahoituksesta alle 40 % tuli valtiolta.

Kelan rahoituksen painopiste on siirtynyt 1990-luvun jälkeen voimakkaasti valtiolle. Vielä vuonna 1995 Kelan rahoituksesta alle 40 % tuli valtiolta.

Valtion rahoitusosuus on kasvanut Kelalle tulleiden uusien tehtävien johdosta ja Kansaneläkevakuutuksen rahoituksen siirryttyä kokonaan valtiolle.

Nyt haasteena on selviytyä käytettävissä olevilla resursseilla toimeentulotuen käsittelystä. Vuonna 2017 Kela maksoi perustoimeentulotukea 722 milj. euroa.

Toimeentulotuen ratkaisuja tehtiin viime vuonna 1,7 milj. kappaletta. Lisäksi asiakkaiden yksittäisiä laskuja maksettiin 0,5 milj. kappaletta. Asiakaspalvelun sekä postinkäsittelyn suoritteet lisääntyivät kolmanneksella.

Vuonna 2016 Suomen sosiaaliturvan kokonaismenot olivat 69,1 mrd. euroa.

Sosiaalimenot koostuvat lakisääteisistä eläkkeistä, sosiaali- ja terveyspalveluista, sairaus- ja työttömyysmenoista sekä perhe-etuuksista.

Kelan osuus sosiaalimenoista on yli viidennes.

Sosiaalimenot rahoitetaan veroilla, veronluonteisilla maksuilla, vakuutusmaksuilla, pääomatuloilla ja asiakasmaksuilla. Työnantajat kustansivat 34 %, valtio maksoi 26 %, kunnat maksoivat 22 %, vakuutetut 13 % ja muita tuloja tuli 5 %.

Kelan osuus sosiaalimenoista on yli viidennes. Kelan etuus- ja toimintakulujen arvioidaan vuonna 2019 olevan 15,8 mrd. euroa.

Valtio rahoittaa Kelan etuus- ja toimintakuluista 78 %.

Valtio rahoittaa Kelan etuus- ja toimintakuluista 78 %. Sillä katetaan Kansaneläkerahaston etuudet sekä pääosa Sosiaaliturvan yleisrahaston ja osa Sairausvakuutusrahaston etuuksista.

Vakuutetut maksavat etuus- ja toimintakuluista 13 %. Se muodostuu sairausvakuutusmaksuista ja työttömyysturvasta. Työnantajien vakuutusmaksuilla katetaan 4 % Kelan menoista.

Kunnat maksavat 4 %, joka ohjataan lastenhoidon tukeen ja työttömyysturvaan.

Kelan haasteet liittyvät lähivuosina julkisen talouden alijäämään.

Keskusteluun ovat nousseet sosiaaliturvaan liittyvät kannustinongelmat. Ratkaisuiksi on esitetty muun muassa perusturvaetuuksien yhdenmukaistamista, perustuloa ja osallistavaa sosiaaliturvaa.

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa Kelan hoitamiin sairausperusteisiin korvausjärjestelmiin ja etuuksien rahoitukseen. Linjausten mukaan osa matkakorvauksista siirtyy maakuntien rahoitettavaksi, opiskelijaterveydenhuoltoon tulee muutoksia ja yksityisen terveydenhuollon sairaanhoitokorvaukset lakkautetaan. Myös esimerkiksi perusturvaetuuksissa rahoitusperiaatteet saattavat muuttua maakuntien myötä.

Pertti Pykälä

Aktuaaripäällikkö Kelassa ja sosiaaliturvan rahoituksen asiantuntija

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje