Siirry sisältöön
Näkemyksiä sosiaaliturvasta
|
8.3.2024

Aktiivisesti lääkärinlausuntojen vähentämistä kohti – mitä Kelassa tehdään lääkärien työmäärän keventämiseksi? 

Yhtenä ratkaisuna sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijäpulaan on ehdotettu, että lääkäreiden tarvitsisi kirjoittaa vähemmän lausuntoja eri tahoille, kuten Kelaan. Myös Kelan tavoitteena on, että pyydettyjen lääkärinlausuntojen määrä laskee.
Teksti Pinja Oksa | Kuvat Kela / Sami Heiskanen
Lääkärin vastaanottohuone, etualalla hoitaja, taka-alalla lääkäri kirjoittamassa lääkärinlausuntoa koneella.

Kelassakin halutaan vähentää lääkäreiltä pyydettävien lausuntojen määrää ja sujuvoittaa lausuntojen laatimista ja toimittamista.

Iso osa lääkärien työajasta kuluu nykyisellään kirjaamiseen sekä erilaisten lausuntojen ja todistusten kirjoittamiseen. Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen arvioi HS:n haastattelussa, että perusterveydenhuollon lääkärien työajasta karkeasti noin puolet menisi muuhun kuin välittömään potilastyöhön. 

Sote-henkilöstön tehtävien vähentäminen on esillä myös Hyvän työn ohjelmassa, jolla pääministeri Orpon hallitus pyrkii varmistamaan sote-työntekijöiden riittävyyden ja palveluiden saatavuuden. 

Kelassakin halutaan vähentää lääkäreiltä pyydettävien lausuntojen määrää ja sujuvoittaa lausuntojen laatimista ja toimittamista. Kelan johtava ylilääkäri Janne Leinonen ja ylilääkäri Kirsi Vainiemi kertovat Sosiaalivakuutuksen haastattelussa, mitä Kelassa aiotaan tehdä ja on jo tehty lääkärinlausuntojen vähentämiseksi ja lääkäreiden työtilanteen parantamiseksi. 

Lääkärien työaikaa menee paljon lausuntojen kirjoittamiseen. Minkälaisia toimenpiteitä Kelassa on tehty tilanteen helpottamiseksi, Janne Leinonen ja Kirsi Vainiemi? 

Lausuntojen kirjoittaminen on aina ollut osa lääkärin työtä. Lausunnoissa on kyse tarpeellisten tietojen välittämisestä taholle, joka tietoja tarvitsee. Lääkärillä on merkittävä rooli asiantuntijana, ja terveydenhuollon tuottamaa lääkärinlausuntoa pidetään luotettavana. 

Olemme Kelassa ottaneet huomioon, että lausuntojen kirjoittaminen työllistää lääkäreitä, ja meillä on tehty konkreettisia toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi. Olemme esimerkiksi pidentäneet tai poistaneet monien lääkkeiden korvausoikeuksien määräaikoja. Osasairauspäivärahan hakeminen ensimmäiseksi kahdeksi kuukaudeksi onnistuu nykyään A-todistuksella B-lausunnon sijaan. 

Koronaepidemian aiheuttaman terveydenhuollon kantokyvyn heikkenemisen myötä Kelassa tehtiin lausuntojen pyytämisessä myös kokeiluluontoisia muutoksia muutamia vuosia sitten. Osa jäi elämään, osa jäi kokeiluiksi.  

Miten lääkärinlausuntojen tekemistä voitaisiin edelleen helpottaa tai vähentää? 

Konkreettista apua lääkäreiden työtilanteeseen voisi tarjota esimerkiksi joistain lausunnoista luopuminen tai se, että lausunnon kirjoittaisi joku muu terveydenhuollon ammattilainen kuin lääkäri. Yhteistyö terveydenhuollon kanssa on hyvin tärkeää tilanteen parantamiseksi. Kela esimerkiksi ohjeistaa ja kouluttaa terveydenhuollon toimijoita siitä, mitä tietoja lausuntoihin tarvitaan.

Kelalla on käytössä myös sähköinen B-lausunto, jota terveydenhuollossa on kuitenkin toistaiseksi käytetty vähän. Sitä ollaan päivittämässä helppokäyttöisemmäksi ja toivomme, että muutoksen myötä se tulee pian laajempaan käyttöön. Sähköinen välitys säästää niin lääkärien kuin Kelan etuuskäsittelijöiden aikaa ja vähentää tarvetta toimittaa Kelaan paperisia liitteitä. Sähköisen lomakkeen käyttöä helpottaisi se, että terveydenhuollon potilastietojärjestelmät tukisivat B-lausunnon laatimista.

Kanta-palvelujen rooli sähköisen B-lausunnon välittämisessä on keskeinen. Sähköinen lausunto tallentuu ensin potilastietojärjestelmästä Kantaan ja sieltä se välitetään Kelan etuuskäsittelyyn. Kelassa ei ole suoraa pääsyä Kannan tietoihin.

Toivomme, että Kanta voisi olla tulevaisuudessa vielä suuremmaksi hyödyksi etuuspäätöksiin tarvittavien tietojen vähentämisessä. Tässä keskeistä on sähköinen tiedonvälitys ja automatisaatio tietojen koostamisessa.

Miten tässä asiassa edetään Kelassa? Tarvitaanko muutokseen esimerkiksi lakimuutoksia? 

Kela on asettanut yhdeksi avaintavoitteekseen vuodelle 2024, että pyydettyjen lääkärinlausuntojen määrä vähenee. Tämä vaatii meiltä prosessiemme toimivuuden arvioimista. Toki olemme jo aiemmin tehneet toimia lausuntojen vähentämiseksi, kuten aikaisemmin mainittu lääkekorvausoikeuksiin tarvittavien lausuntojen tarkastelu. Jos kuitenkin lääkärien asemaa tiedon välittämisessä halutaan merkittävästi muuttaa, tarvittaisiin siihen lakimuutoksia.  

Mitä mieltä olette siitä, että on ehdotettu kokonaan lausunnoista luopumista esimerkiksi kuntoutushakemusten yhteydessä? 

Lausunnoista luopuminen on osa isompaa yhteiskunnallista keskustelua. Joissain etuuksissa, kuten sairauspäivärahassa ja joidenkin lääkekorvausoikeuksien kohdalla, hakemusten hylkäysprosentit ovat hyvin pieniä. Tällaisten etuuksien kohdalla tarkastellaan automaation mahdollisuutta. Muutokset tulee kuitenkin suunnitella tarkoin, jotta ei aiheuteta esimerkiksi tarpeettoman pitkiä sairauslomia.

Lausunnoista kokonaan luopuminen sosiaalivakuutusetuuksissa ei ole mielestämme realistista. Vaikka lääkärien työmäärä on noussut huolenaiheeksi uuteen hallitusohjelmaankin, meidän kokemuksemme mukaan lääkärit kokevat Kelalle tehtävät lausunnot yleensä tärkeiksi.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje