Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva, Etuudet
|
10.10.2018

Britannian yleistuki on yhä keskeneräinen

Universal Creditin saajista lähes 90 % on tyytyväisiä uuteen tukeen. Etuuden tuoma hyöty brittiläiselle yhteiskunnalle ei kuitenkaan ole yksiselitteinen.
Teksti Johanna Hytönen | Kuvat Sami Heiskanen

Bathin yliopiston professori Jane Millar on tutkinut Britannian yleistuen vaikutuksia. Hän vieraili Kelan kutsumana Suomessa syyskuussa.

Universal Credit eli Britannian uusi yleistuki on mainittu viime aikoina taajaan suomalaisessa poliittisessa keskustelussa. Kun Universal Credit lanseerattiin Britanniassa kuusi vuotta sitten, sitä pidettiin yli puoluerajojen erinomaisena ratkaisuna.

Vaikka Universal Credit on täysimittaisesti käytössä vasta vuonna 2022 tai 2023, sitä arvioidaan nyt Britanniassa jo hyvin kriittisesti.

Etuuden hakemiseen suunniteltu tietojärjestelmä takkuaa pahasti ja etuuden maksaminen on hidasta. Kansalaisjärjestöt ovat vaatineet järjestelmän keskeyttämistä, kunnes havaitut virheet saadaan korjattua.

Universal Credit ei ole toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Etuuden maksamisen ehtoja on kiristetty ja etuuden tasoa leikattu yleisen taloustilanteen vuoksi.

Tuen määrää esimerkiksi pienennetään, jos asunto on tukea saavan perheen kokoon nähden liian suuri. Etuutta ei alkuperäisistä suunnitelmista poiketen myöskään koroteta enää perheen kolmannesta tai sitä seuraavista lapsista.

Tuen leikkaukset ovat keventäneet myös etuuden lisänä hankittavan lisätulon hyötyjä. Lisätuloista jää nyt käteen vähintään 37 %, kun alun perin käteen piti jäädä vähintään 45 %.

Puolueettoman arvion mukaan 200 000 ihmisen työllistymistavoite tuskin toteutuu.

Universal Creditin tavoitteiden toteutumista selvitettiin tänä vuonna puolueettomassa analyysissa. Etuuden avulla pitäisi alkuperäisten laskelmien mukaan työllistyä 200 000 ihmistä, mutta puolueettoman arvion mukaan tavoite tuskin toteutuu.

Universal Creditin odotettiin myös tuovan säästöjä yhteiskunnalle. Kelan kutsumana Suomessa vieraillut Bathin yliopiston professori Jane Millar arvioi, että Universal Credit tuo vuoteen 2023 mennessä vain noin 1,15 miljardin euron säästön. Järjestelmän kustannukset nousevat 11 miljardiin euroon.

Lähes puolet brittiperheistä on oikeutettu etuuteen

Universal Credit on työttömille tai pienituloisille työikäisille aikuisille myönnettävä perhekohtainen etuus. Se korvaa tukeen oikeutettujen osalta asumistuen, pienituloisille myönnettävän palkkatuen, lapsilisää vastaavan etuuden, toimeentulotuen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja elatusavun.

Universal Creditin ensisijaisena tarkoituksena on tukea ja kannustaa etuuden saajia takaisin työelämään. Maksettavan yleistuen määrä vähenee sitä mukaa kuin työtulot kasvavat. Porrastuksella yritetään välttää ajautuminen kannustinloukkuun eli pysytteleminen työttömänä parempien etuuksien vuoksi.

Työssä käyvien tukea saavien odotetaan kasvattavan työmäärää, jos viikkotyötunteja on alle 35.

Universal Credit sekä kannustaa työntekoon että edellyttää työn aktiivista hakemista. Vaatimus ei koske perhettä kotona hoitavaa vanhempaa eikä vammaisia henkilöitä. Työssä käyvien tukea saavien odotetaan lisäksi kasvattavan työmäärää, jos viikkotyötunteja on alle 35.

Etuuden saajia ei jätetä työn hakemisessa yksin. Heitä avustaa oma työvalmentaja, work coach, joka on hakijan ensisijainen yhteyshenkilö etuuteen liittyvissä asioissa. Puolueettoman selvityksen mukaan yleistuen saajat työllistyvät 3–6 % todennäköisemmin kuin muut työnhakijat.

Tavoitteena sosiaaliturvan yksinkertaistaminen

Etuuden toisena merkittävänä tavoitteena on sosiaaliturvan yksinkertaistaminen. Tavoite on tuttu myös meillä Suomessa, missä sosiaaliturvaa on pyritty yksinkertaistamaan yli kymmenen vuoden ajan.

Universal Creditiä alettiin myöntää vuonna 2013 ensin yksin asuville, joilla ei ollut tarvetta asumistukeen. Nyt etuuden piirissä on miljoona brittiä.

Noin 40 % työikäisten perheistä on oikeutettu etuuteen. Tämä tarkoittaa 6–7 miljoonaa taloutta, joista valtaosa on yhden vanhemman perheitä.

Paljon arvostelua on herättänyt se, että vain toinen perheen vanhemmista on oikeutettu hoitamaan lapsia kotona etuuden avulla. Nainen hoitaa perheen lapsia yleistuella selvästi useammin kuin mies, kertoo Jane Millar.

Paljon arvostelua on herättänyt se, että vain toinen perheen vanhemmista on oikeutettu hoitamaan lapsia kotona etuuden avulla. Nainen hoitaa perheen lapsia selvästi useammin kuin mies.

Jane Millar uskoo, että etuuden onnistumista voi arvioida myös asiakastyytyväisyydellä. Etuuden saajista 86 % on tyytyväisiä Universal Creditin tuomaan korvaukseen, vaikka esimerkiksi monilapsisten perheiden saama rahamäärä on etuuden myötä vähentynyt keskimäärin 19 %. Uudistuksen häviäjiä ovat myös perheet, joissa on ainakin yksi vammainen henkilö.

Toimisiko Britannian yleistuki Suomessa?

Universal Credit on tuonut mukanaan suuria muutoksia toimintatapoihin. Etuus on esimerkiksi haettava verkossa, mikä on jokseenkin uutta Britanniassa. Lisäksi tuki maksetaan kuukausittain. Suomessa se on tavanomaista, mutta Britanniassa palkkoja tai etuuksia maksetaan edelleen usein viikoittain tai kahdesti kuukaudessa.

Universal Creditin yhtenä tavoitteena on totuttaa etuuden saajia palkkatuloon ja opettaa hallitsemaan omaa taloutta. Se on aiheuttanut myös jonkin verran ongelmia.

”Aikaisemmin asumistuki maksettiin suoraan vuokranantajalle, jolloin vuokra jäi harvemmin maksamatta. Nyt ihmiset ovat itse vastuussa vuokran maksamisesta”, Millar kertoo.

Miten hän sitten evästäisi sosiaaliturvan uudistamista pohtivia suomalaispäättäjiä?

”Jos päätetään valita Britannian mallin mukainen yleistuki, kannattaa pitäytyä alkuperäisen laskelman mukaisissa suunnitelmissa. Jos etuusjärjestelmä käynnistetään mutta leikataan samalla etuuden aiottua tasoa, ongelmia tulee varmasti”, hän varoittaa ja viittaa samalla Britannian tilanteeseen.

 

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje