Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva
|
31.1.2023

Yksi perusturvaetuus sai sosiaaliturvakomitean kannatuksen – asiantuntijat kertovat, mistä on kyse

Yksi perusturvaetuus on mahdollista toteuttaa monin tavoin. Eri vaihtoehtojen selvittäminen jää seuraavan hallituksen tehtäväksi. Muutos selkeyttäisi joka tapauksessa sosiaaliturvaa, arvioi Kelan pääjohtaja Outi Antila.
Teksti Veera Adolfsen, Henrik Jussila
Sosiaaliturvakomitean välimietintö

Sosiaaliturvauudistusta valmisteleva komitea esittää perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä. Perusturvaetuuksia ovat esimerkiksi sairauspäiväraha, työttömyysturva ja äitiyspäiväraha vähimmäismääräisinä.

Ehdotus julkaistiin komitean hyväksymässä välimietinnön luonnoksessa 31.1.2023.

Yksi perusturvaetuus olisi syyperusteinen etuus, jonka myöntämisen ehdot riippuisivat etuutta hakevan henkilön elämäntilanteesta. Siihen siirryttäisiin vaiheittain.

Sosiaalivakuutus kysyi sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisiolta, Kelan pääjohtaja Outi Antilalta ja Kelan lainsäädäntöjohtaja Marjukka Turuselta, mistä yhden perusturvaetuuden mallissa on kyse ja mitä se muuttaisi.

Millainen yhden perusturvaetuuden malli voisi olla käytännössä, sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio?

”Yhtenäistäminen ja yhdistäminen koskisi syyperusteisia perusturvaetuuksia eläkkeitä lukuun ottamatta eli työmarkkinatukea, peruspäivärahaa, Kelan kuntoutusrahaa ja vähimmäismääräisiä kuntoutus-, sairaus- ja vanhempainpäivärahoja. Näiden etuuksien ehtoja esitetään yhtenäistettäväksi muun muassa maksupäivien, korotusosien, ansiotulojen huomioisen sekä enimmäiskestojen osalta.”

Komitea on tuottanut raportin sosiaaliturvan vaihtoehtoisista malleista, jossa tarkasteltiin yhden perusturvaetuuden lisäksi perustuloa ja perustiliä. Miten päädyttiin juuri perusturvaetuuksien yhdistämiseen?

”Komiteassa päästiin parlamentaariseen yksimielisyyteen siitä, että sosiaaliturvan pitkän aikavälin uudistamisen seuraava askel on perusturvaetuuksien yhtenäistäminen ja yhdistäminen. Tämä yksi perusturvaetuus olisi syyperusteinen etuus, ja sen myöntämisen ehdot ja perusteet olisivat erilaiset riippuen elämäntilanteesta. Komitea esittää vaiheittaista siirtymistä yhteen perusturvaetuuteen.”

Mikä on Kelan näkemys ehdotuksesta, ja mitä yksi perusturvaetuus tarkoittaisi asiakkaiden arjessa, Kelan pääjohtaja Outi Antila?

”Olemme kannattaneet perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä, ja nimenomaan tässä järjestyksessä. On järkevää ensin etsiä tapoja yhtenäistää esimerkiksi hakemisprosessia, ja sitten voidaan arvioida, mitkä etuudet yhdistettäisiin ja miten.

Kun ei vielä ole lopullista mallia, on vaikea arvioida vaikutuksiakaan. Malli varmasti yleensä ottaen selkeyttäisi sosiaaliturvaa ja vähentäisi asiakkaiden siirtyilyä yhdeltä etuudelta toiselle. Sitä tapahtuu nyt paljon esimerkiksi silloin, kun työttömänä oleva henkilö sairastaa. Yksi perusturvaetuus tarkoittaisi siis asiakkaillemme toivottavasti vähemmän byrokratiaa.”

Välimietinnössä on 31 ehdotusta tuleville hallituksille. Mitä näistä nostaisit itse erityisesti esiin, Kelan lainsäädäntöjohtaja Marjukka Turunen?

”Ehdotus menettelytapojen yhtenäistämisestä on tärkeä, koska se avaa tien sosiaaliturvan pidemmälle menevään yhtenäistämiseen ja selkeyttämiseen. Sitä kautta voidaan parantaa asiakkaiden tilannetta varsinkin silloin, kun asiakas tai perhe saa yhtä aikaa montaa etuutta.

Komitealla on myös hyvä ehdotus digitalisaation edistämisen jatkotyöstä. Viranomaisten välisen tiedonvaihdon ja kansallisen tietopohjan kehittäminen voi yksinkertaistaa monimutkaista järjestelmää asiakkaan näkökulmasta suuresti. Asiakkaan ei pitäisi joutua kuljettamaan omia tietojaan viranomaiselta toiselle, kuten nykyisin.

Nostaisin esiin myös työkykyyn ja työllisyyteen liittyvät ehdotukset, joita on mietinnössä useampia. Komitea haluaa edistää ihmisten toimintakyvyn ylläpitämistä ja lisätä työllisyyttä. Sama asia löytyy myös Kelan hallitusohjelmatavoitteista.”

***

Komitean välimietinnön hyväksyttyyn luonnokseen voi tutustua STM:n verkkosivuilla. Komitean jäsenet voivat vielä esittää luonnokseen eriäviä mielipiteitä ja täydentäviä lausumia.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje