Työttömyysturva

Kela maksaa työttömän perusturvaa eli peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea.

Tulot ja työttömyysturvan voi yhdistää. Soviteltua työttömyysturvaa maksetaan niille, joilla on ansiotuloja, jotka eivät kuitenkaan ylitä työttömyysturvan tulorajoja.

Lisää luettavaa