Kehittyvä sosiaaliturva

Vastikkeellinen sosiaaliturva ja perustulo ovat herättäneet viime vuosina laajasti keskustelua. Ne ovat osa hyvinvointivaltion tulevaisuutta koskevaa pohdintaa, jossa käsitellään myös sosiaaliturvan kattavuutta ja vaikutusta talouskasvuun.

Osallistava eli vastikkeellinen sosiaaliturva edellyttää saajalta etuuden vastineeksi työtä tai vastaavaa suoritusta. Perustulo olisi etuus, johon kaikilla kansalaisilla olisi oikeus ja joka tavalla tai toisella korvaisi muut etuudet tai valtaosan niistä.

Lisää luettavaa