Asumistuki

Kela maksaa yleistä asumistukea, opintotuen asumislisää, eläkkeensaajan asumistukea ja sotilasavustuksen asumisavustusta.

Yleistä asumistukea saa sellainen henkilö tai ruokakunta (samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt), joilla on vaikeuksia maksaa asumisesta aiheutuvat kulut pienten tulojen vuoksi.

Lisää luettavaa