Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva
|
2.5.2018

Kela ostaa taksipalvelun maakunnallisilta välityskeskuksilta

Kelan maksamien taksikyytien korvausperusteet muuttuivat heinäkuun alussa. Korvauksia maksetaan nyt ainoastaan välityskeskuksen kautta tilatuista kyydeistä.
Teksti Johanna Hytönen | Kuvat Antti Pulkkinen
Kelan taksikyytien tilaaminen ja korvausperusteet

Kilpailutuksen ansiosta taksipalvelun kustannukset säilyvät nykyisellä tasolla. Kelasta arvioidaan, että toimintaympäristön muutos voi kuitenkin tuoda yllätyksiä.

Taksiliikenteen korvaukset ovat Kelalle merkittävä menoerä, ja kyydit ovat niihin oikeutetuille ihmisille välttämätön osa arkea.

Kilpailutuksella on haluttu varmistaa, että palvelujen laatu ja kustannukset ovat ennakoitavissa.

Kela on käynyt kevään aikana neuvotteluja taksiliikenteen edustajien kanssa ja kilpailuttanut korvaamiensa taksimatkojen palvelut. Kilpailutuksella on haluttu varmistaa, että palvelujen laatu ja kustannukset ovat ennakoitavissa.

”Olemme halunneet tilausvälityskeskukset kilpailuttamalla varmistua siitä, että Kelan asiakkaat saavat myös kesäkuun jälkeen matkat terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen Kelasta korvattuina turvallisesti ja laadukkaasti”, perustelee terveydenhoitoetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen.

Kilpailutuksessa valittiin 17 maakunnan alueelle 11 palveluntuottajaa.

Kilpailutuksessa valittiin 17 maakunnan alueelle 11 palveluntuottajaa. Kullakin alueella toimii yksi palveluntuottaja.

Kaikilla alueilla kilpailutuksen voitti keskus, joka täytti laatuvaatimukset ja tarjosi edullisimman palvelun. Kilpailutettujen taksikyytien arvo oli 160 milj. euroa.

Kilpailutettujen taksikyytien arvo oli 160 milj. euroa.

”Kustannusten oletetaan pysyvän aiempaan verrattuna ennallaan, mutta toimintaympäristön muutos voi tuoda yllätyksiä alalle. Kilpailutuksessa on lähdetty siitä, että kustannukset eivät voi nousta nykyisestä”, Jääskeläinen lisää.

Alueellinen kilpailu voi lisääntyä

Kelan kilpailuttamat tilausvälityskeskukset hoitavat heinäkuusta lähtien kaikki Kelan korvaamien matkojen tilaukset. Suurin ero aiempaan on, että korvaus maksetaan ainoastaan tilausvälityskeskuksen kautta tilatusta taksikyydistä. Korvauksen saa aina taksissa, eikä sitä voi hakea jälkikäteen Kelasta. Lisäksi kullekin välityskeskukselle tulee uusi alueellinen tilausnumero. Tilausnumeroon soittaminen on maksutonta.

Jarmo Immonen Savon taksidata Oy:stä vakuuttaa, että maakunnissa riittää autoja palvelemaan asiakkaita.

”Syrjäisemmillä seuduilla voi olla haasteita kyytien saamisessa lyhyellä varoitusajalla, mutta sama tilanne on nytkin”, hän sanoo.

Syrjäisemmillä seuduilla voi olla haasteita kyytien saamisessa lyhyellä varoitusajalla.

Savon taksidata toimii tilausvälitysyhtiö Pro-Keskus Oy:n alihankkijana. Yhtiöt valmistautuvat parhaillaan ottamaan käyttöön virtuaalisen yhteyskeskuksen, jonka avulla maakunnan palvelunumero toimii. Yhteyskeskus olisi rakennettu muutenkin, mutta Kelan kanssa tehdyt sopimukset nopeuttavat sen käyttöönottoa.

Aikataulu on Immosen mukaan tiukka mutta siihen ehditään. Hän toivoo, että uudet välitysnumerot voitaisiin ottaa käyttöön jo pari viikkoa ennen heinäkuun määräaikaa, jotta siirtymä olisi mahdollisimman sujuva.

Taksilupien vapauttaminen antaa mahdollisuuksia kuljetusliikkeiden erikoistumiseen.

Immonen suhtautuu taksien uuteen kilpailutilanteeseen myönteisesti.

”Tämä antaa mahdollisuuksia uusille kuljettajille ja kuljetusliikkeiden erikoistumiseen”, hän perustelee.

Reija Jääskeläinen arvioi, että alueellinen kilpailu saattaa lisääntyä Kelan kilpailutuksen johdosta.

”Olemme kilpailuttaneet kokonaisvastuulliset palveluntuottajat maakunnittain. Kokonaisvastuu tarkoittaa sitä, että valittu kuljetuspalveluntuottaja tarjoaa Kelalle palvelut taksin tilaamisesta suorakorvaukseen saakka. Näissä tehtävissä tuottaja voi käyttää harkintansa mukaan myös alihankintaa”, Jääskeläinen sanoo.

Taksipalvelujen laatua valvotaan

Asiakkaiden tarpeet on otettu tarkasti huomioon kilpailutuksessa ja palvelukuvauksessa. Kaikkien tilausvälityskeskusten kuljettajien on noudatettava palvelukuvauksia.

Kela ostaa tilausvälityskeskuksesta kokonaisvastuullisen kuljetuspalvelun lisäksi asiakkaiden tarvitseman avustamisen siirtymisessä autoon ja siitä pois. Kokonaisvaltaiseen kuljetuspalveluun kuuluvat kyydin tilaaminen, matkan suorittaminen, matkatietojen välittäminen ja laskuttaminen Kelasta, laadun varmistaminen, tilastointi ja raportointi.

Kela ostaa tilausvälityskeskuksesta kokonaisvastuullisen kuljetuspalvelun lisäksi tarvittavan avustamisen siirtymisessä.

Asiakkaat eivät voi valita kuljettajaa, mutta vakiotaksin voi saada, jos sille on erityinen perustelu. Esimerkiksi yksin matkustaville lapsille voidaan sopia vakiokuljettaja. Tutun kuljettajan saaminen edellyttää tosin sitä, että kuljettaja ajaa tilausvälityskeskuksen kautta Kelan korvaamia matkoja. Kaikki nykyiset autoilijat eivät välttämättä niitä jatkossa aja.

Tilausvälitysyhtiö vastaa asiakaspalautteisiin

Tilausvälitysyhtiöiden tehtäviin kuuluu myös taksimatkoja koskevan asiakaspalautteen vastaanotto ja käsittely sekä asiakkaiden neuvonta kaikissa kuljetuksiin liittyvissä kysymyksissä. Kela vastaa korvauksen perusteisiin liittyviin kysymyksiin.

Kelasta aiotaan seurata palvelun laatua ja vaatimusten täyttymistä. Tarvittaessa turvaudutaan sanktioihin.

”Jokaisessa kuljetuspalvelukeskuksessa pitää olla asiakaspalautejärjestelmä. Lisäksi me Kelassa valvomme toimintaa muun muassa auditointien avulla”, Jääskeläinen lupaa.

Lisää tietoa matkakorvauksista asiakkaille: www.kela.fi/taksimatkat

Lue myös Elämässä.fi-verkkomediasta, milloin ja miten Kela korvaa taksikyytejä.

 

Artikkelia on päivitetty 2.8.2018 lisäämällä artikkeliin linkki aihetta käsittelevään Reija Jääskeläisen blogikirjoitukseen.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje