Siirry sisältöön
Puheenvuorot
|
29.3.2022

Ett fruktbart samarbete med välfärdsområdena skapas genom dialog

FPA har för varje välfärdsområde utsett en egen kontaktperson som har som uppdrag att stödja området i dess beredningsarbete. För kontaktpersonerna är det samarbete som bedrivs i områdena bekant sedan tidigare, och deras uppgift är att erbjuda dem som deltar i beredningsarbetet information, stöd och hjälp enligt behov.

Beredningsarbetet för välfärdsområdena framskrider nu i rask takt. Nu är det ett knappt år till dagen D, vilket är en kort tid när det gäller att bygga upp en ny förvaltningsnivå.

Med tanke på invånarna i välfärdsområdena är det viktigaste att det blir en smidig övergång när tjänsterna börjar skötas av välfärdsområdena. Det här är också vad vi på FPA strävar efter. Lyckligtvis börjar arbetet inte från noll.

Vi har som mål att bedriva ett nära samarbete med de kommande välfärdsområdena. Därför har vi för varje välfärdsområde utsett en egen kontaktperson som har som uppdrag att stödja området i dess beredningsarbete. Kontaktpersonen ska sätta sig in i situationen och utvecklingen inom det egna välfärdsområdet och erbjuda information och stöd samt hjälpa till med att lösa de frågor som dyker upp.

Kontaktpersonerna är FPA:s ansikte mot välfärdsområdena

Kontaktpersonerna är erfarna proffs med stor praktisk erfarenhet av det regionala och lokala samarbete som har bedrivits tidigare och som hela tiden pågår. De verkar redan nu inom många regionala och lokala projekt, där olika myndigheter samarbetar. Kontaktpersonerna är också på nära avstånd rent fysiskt, eftersom de ofta har sin arbetsplats i välfärdsområdets centralkommun eller centralstad.

Fastän uppdraget är nytt är den en del av ett kontinuum, där det viktigaste är att främja de gemensamma kundernas ärenden. Exempelvis i ärenden som gäller utkomststöd har samarbetet med kommunerna byggts upp i många års tid.

Numera utvecklar vi på FPA de praktiska förfarandena i direkt samarbete med dem som arbetar med dessa frågor hos kommunerna. Personliga kontakter och genuin dialog spelar en central roll också i samarbetet med de kommande välfärdsområdena.

Också när det gäller lokaler och tjänster är det klokt att skapa ett nära samarbete med välfärdsområdena. FPA har redan nu många gemensamma lokallösningar med kommuner och andra myndigheter. Nyttan med samarbete kring tjänster och lokaler är obestridlig, särskilt när det är fråga om gemensamma kunder. 

Det finns många olika sätt att samarbeta kring tjänster och lokaler. Ett alternativ är att FPA erbjuder lokaler som andra kommer med i. Exempelvis i Seinäjoki totalrenoverar FPA lokaler som staden har förbundit sig att komma med i. Ett annat alternativ är att kommunen eller välfärdsområdet erbjuder lokaler där FPA kan komma med som hyresgäst, genom distansservice eller genom popup-tjänster.

Kontaktpersonerna har stöd av FPA:s interna nätverk

Kontaktpersonerna är i huvudsak erfarna direktörer och chefer som bygger upp samarbetet med välfärdsområdena vid sidan om sitt eget arbete. De har alla djupa insikter i vad som är på gång hos FPA. Till sin hjälp har de FPA:s interna nätverk och sakkunniga som planerar, bygger upp och svarar för FPA:s verksamhet och tjänster.

Kontaktpersonerna vet också att vi på FPA har behov av att se över våra tjänster för privatpersoner. Särskilt tjänsterna för personer som befinner sig i en svår livssituation (artikel på finska) riktas bättre. Där har FPA:s samarbetspartner, däribland välfärdsområdena, en viktig roll.

Kontaktpersonerna är insatta i FPA:s datalager, statistik och undersökningar. De kan lyfta fram informationskällor och hjälpa områdena att utnyttja informationen. När det här skrivs har välfärdsområdena tagits med i statistiken i databasen Kelasto, och uppgifter kan således sökas områdesvis.

Genom samverkan på riksnivå är det möjligt att uppnå jämlikhet och att utbyta bästa praxis

Jag får följa kontaktpersonernas arbete från första parkett. Jag leder FPA:s interna forum för det lokala samarbetet, vilket består av ledningen för de regionala serviceenheterna. I forumet utbyter vi information och bästa praxis för att främja det lokala och regionala samarbetet.

FPA är en aktör på riksnivå med arbetssätt, anvisningar och processer som är enhetliga för hela landet. Därför kan vi erbjuda medborgarna jämlika lösningar och tjänster. Samverkan på riksnivå är en möjlighet också för välfärdsområdena när detta förenas med en regional och lokal dialog för kundernas bästa.

Låt oss alltså hålla kontakt och fortsätta att föra en fruktbar dialog för att utbyta bästa praxis.

Läs också: Näin Suomessa käytetään sosiaaliturvaa -juttusarja tutustuttaa sosiaaliturvan käyttöön eri alueilla (artikel på finska)

Antti Jussila

Servicedirektör, närservice till kunder, FPA

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje