Siirry sisältöön
Puheenvuorot
|
19.12.2023

Hyvinvointialueet saavat Kanta-tiedoista tukea tietojohtamiseensa

Kannasta löytyvät kansalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon tilastotiedot tarjoavat hyvinvointialueille hyödyllistä tietoa, jota ne voivat vuoden 2024 alusta lähtien käyttää alueen terveyspalvelujen kehittämisessä

Vuoden 2024 alussa voimaan tuleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä tuo hyvinvointialueille ja yksityisille palvelunantajille mahdollisuuden hyödyntää Kanta-palvelujen tietoja omassa toiminnassaan. Hyvinvointialueet ja muut palvelunantajat voivat pyytää Kelalta oman alueensa tilastotietoja.

Kannasta löytyvät kansalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot tarjoavat hyvinvointialueille näkymän alueen asukkaisiin. Kanta-tietoalustalla jalostettua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tiedolla johtamisessa ja alueen terveyspalvelujen kehittämisessä.

Vuodenvaihteen jälkeen hyvinvointialueet pääsevät hyödyntämään tietoa siitä, millaisia lääkereseptejä alueelle on määrätty sekä suurta osaa asukkaiden potilastiedoista. Potilastiedoista käytettävissä ovat laboratoriotiedot, diagnoosit, fysiologiset mittaukset, rokotustiedot ja toimenpiteet.

Valtakunnallisesti näiden tietojen hyödyistä on jo näyttöä: esimerkiksi koronapandemian aikaan rokotus- ja laboratoriotiedot auttoivat tilanteen seuraamisessa.

Hyvinvointialueiden näkökulmasta kiinnostavaa on, että Kanta-järjestelmään tallennettuja sosiaalihuollon tietoja jalostetaan parhaillaan toisiokäytön tarpeisiin. Ensimmäiset sosiaalihuollon asiakastiedot tulevat toisiokäyttöön vuoden 2024 aikana. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi asiakkuus- ja päätöstiedot.

Syksyyn 2024 mennessä tavoitteena on saada tarjolle myös esimerkiksi asiakasvastuutyöntekijän mitoitustiedot sekä tiedot toimeentulotuen käsittelyajoista ja turvakotipalveluista. Suurimman hyödyn hyvinvointialue saa, kun sosiaalihuollon tiedot tallennetaan Kantaan rakenteisessa muodossa.

Kanta-tietojen toissijainen käyttö

Kanta-tietoja voidaan hyödyntää moniin tarkoituksiin

Kela jalostaa Kanta-tietoja helpommin hyödynnettävään muotoon, mutta ei muuta niiden sisältöä millään tavalla. Tiedot toimitetaan Kanta-tietoalustalta yhteenvetoina, eikä niistä saa selville kenenkään yksittäisen asiakkaan henkilötietoja.

Kanta-tietoja hyödynnetään paitsi luovuttamalla niitä soten palvelutarjoajien käyttöön, myös toimittamalla tietoja THL:lle, Findatalle ja muille tahoille, joilla on oikeus saada tietoja. Kanta-tietojen hyödyntämisen pohjana toimii Findatan ja THL:n ylläpitämä aineistokatalogi. Katalogin kuvauksista saa käsityksen tarjolla olevista tietosisällöistä, ja niitä voidaan käyttää apuna tietopyyntöä tehdessä. Vanhimpia jalostettuja Kanta-tietoja ovat reseptitiedot, joita on toimitettu jo useita vuosia pääsääntöisesti viranomaisille niiden tehtävien hoitoa varten.

Tiedot olisivat laajemminkin hyödynnettävissä myös tutkimustarkoituksiin. Tutkijoille tiedot ovat saataville Findatan kautta, ja tarkempi kuvaus saatavilla olevista reseptitiedoista löytyy aineistokatalogista.

Me Kelassa toivomme, että hyvinvointialueet ja yksityiset palvelunantajat hyödyntävät innokkaasti mahdollisuutta käyttää Kanta-tietoja työnsä tukena.

Anne Kaiterniemi

Kirjoittaja työskentelee Kelassa kehityspäällikkönä.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje