Siirry sisältöön
Puheenvuorot
|
4.1.2022

Mycket ändras i och med social- och hälsovårdsreformen – FPA hjälper gärna välfärdsområdena

Detta år är arbetsdrygt för dem som deltar i beredningsarbetet för välfärdsområdena. FPA vill vara med och stödja verkställandet av social- och hälsovårdsreformen. Det är många praktiska förändringar på kommande och mycket att komma överens om tillsammans.

De nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet om ett drygt år. De social- och hälsovårdstjänster som välfärdsområdena ska ordna är på många sätt sammanlänkade med den sociala trygghet som FPA verkställer. I fortsättningen är både FPA och välfärdsområdena närvarande i de gemensamma kundernas vardag under hela levnadsloppet – från vaggan till graven.

Kunderna hänvisas från FPA till social- och hälsovårdstjänsterna och tvärtom. Läkarna skriver utlåtanden som bilagor till förmånsansökningar och socialarbetarna vägleder kunderna då de ansöker om förmåner. FPA:s kundrådgivare uppmanar vid behov kunderna att ta kontakt med en socialarbetare. Kundernas ärenden kan allt oftare skötas i samarbete.

FPA kan producera information som välfärdsområdena behöver

Under årens lopp har FPA och kommunerna byggt upp ett samarbete kring social- och hälsovården på olika håll i landet. Man har kommet en god bit på väg framför allt i samarbetet med kommunernas socialarbetare kring utkomststödet.

I samband med social- och hälsovårdsreformen är det viktigt att bevara de nuvarande goda förfarandena och kontakterna. Samtidigt ger reformen möjligheter att intensifiera och utveckla samarbetet mellan FPA och välfärdsområdena.

Man prövar redan nu på nya sätt att idka kundsamarbete. Projekten Kela sairaalassa (FPA på sjukhus) och Kela sote-keskuksissa (FPA på social- och hälsovårdscentralerna) är bra exempel på det här.

FPA och välfärdsområdena har som gemensamt mål att trygga så smidiga servicestigar som möjligt för alla. Genom att öka dialogen och samarbetet kan vi identifiera servicebehoven hos våra gemensamma kunder och underlätta samarbetet i vardagen. Samtidigt gör vi arbetet lättare för varandra. Genom att tillsammans gå igenom hur de konkreta kundstigarna ser ut och lära oss mera om varandras tjänster kan vi nå målen.

En del av våra gemensamma kunder behöver och använder speciellt mycket av de tjänster som välfärdsområdet och FPA erbjuder. Ett exempel är att de flesta som får grundläggande utkomststöd eller förmåner på grund av arbetsoförmåga eller arbetslöshet under samma år också använder olika social- och hälsovårdstjänster. Problemet är att det för närvarande finns väldigt lite information om samtidig användning av tjänster och förmåner som kan tillämpas generellt. Informationen är splittrad i olika system, vilket försvårar en kunskapsbaserad ledning.

FPA kan producera information för välfärdsområdena om användningen av förmåner lokalt, regionalt och riksomfattande. Först måste man ändå kartlägga välfärdsområdenas behov så att man får reda på för vilka ändamål och på vilka sätt det lönar sig att producera information.

Tydlig vägledning för de ändringar som måste göras nästa år

Detta år är arbetsdrygt för dem som deltar i beredningsarbetet för välfärdsområdena. FPA vill vara med och stödja verkställandet av social- och hälsovårdsreformen och åtminstone inte öka arbetsbördan för dem som deltar i beredningsarbetet. Samarbetet och informationsgången underlättas av att FPA deltar i det regionala verkställande av social- och hälsovårdsreformen som samordnas av SHM.

Det kommer i alla händelser att göras många ändringar i förfarandena och det finns mycket att komma överens om tillsammans: till exempel vart FPA-anställda i framtiden ska rikta anmälningar om oro och hur anmälan ska göras eller hur uppgiften som personuppgiftsansvarig för Kanta-tjänsterna ska överföras från kommunen till välfärdsområdet. Välfärdsområdena kommer också att höra till de största arbetsgivarna i sina regioner och därmed vara betydande arbetsgivarkunder hos FPA. De ordnar företagshälsovård för sina anställda och sköter många FPA-ärenden för sina anställda, såsom ansökningar om föräldradagpenningar och sjukdagpenningar.

Just nu kartlägger FPA de nödvändiga ändringar som ska göras under övergångsperioden 2022. Vi erbjuder även tydliga anvisningar för välfärdsområdena.

Vårt budskap till dem som deltar i beredningsarbetet för välfärdsområdena är därför: Lycka till i arbetet! Ta kontakt om ni behöver hjälp. Tillsammans kan vi betjäna kunderna bättre!

På vår webbplats kan du följa hur samarbetet mellan FPA och välfärdsområdena kommer igång och vilka konsekvenser social- och hälsovårdsreformen har för FPA.

Artikeln har uppdaterats 28.3.2022 med tidsangivelser som berättar om situationen under våren 2022.

Marjukka Turunen och Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Marjukka Turunen är ledande sakkunnig vid FPA och Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma är direktör.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje