Siirry sisältöön
Puheenvuorot
|
5.12.2023

Yhteistä ymmärrystä rakentamassa – Kela järjestää sote-ammattilaisille koulutusta Kelan palveluista ja etuuksista

Sote-ammattilaisten on vaikea arjen kiireessä pysyä ajantasaisen tiedon äärellä. Haluamme Kelassa nyt vastata ammattilaisten tiedontarpeeseen verkkoseminaareilla, joissa kerrotaan Kelan terveysperusteisista etuuksista ja kuntoutuksesta.

Aloitimme vuoden 2022 syksyllä Kelassa Kela-tietoa sote-ammattilaisille -projektin, jossa kehitetään toimintamallia sote-ammattilaisten valtakunnallisten koulutusten koordinoimiseksi. Projektin tavoitteena on myös muun muassa koota Kelan verkkosivuille koulutustarjotin sote-ammattilaisille.

Kelalla ja sote-toimijoilla on monia yhteisiä arvoja ja päämääriä, joita haluamme projektin avulla kirkastaa. Yhteinen päämäärä on esimerkiksi se, että asiakkaat saavat heille kuuluvat, ajantasaiset ja tarpeelliset palvelut ja etuudet.

Oikea-aikaisella kuntoutuksella on merkittävä vaikutus ihmisen työ- ja toimintakykyyn. Vahvistamalla sosiaaliturvajärjestelmän tuntemusta sosiaali- ja terveydenhuollossa voimme edistää asiakkaiden oikea-aikaista ohjautumista kuntoutuksiin ja muihin heidän tarvitsemiinsa palveluihin. Jos asiakkaat osataan varhaisessa vaiheessa ohjata oikeiden palvelujen pariin, koko yhteiskunta hyötyy.

Kuntoutusjärjestelmässä on useita toimijoita ja vastuutahoja, minkä vuoksi sote-ammattilaisten on vaikea arjen kiireessä pysyä ajantasaisen tiedon äärellä. Siksi Kelan on tärkeä tuottaa ajantasaista tietoa, joka on mahdollisimman hyvin kaikkien sote-ammattilaisten käytössä.

Kela-tietoa sote-ammattilaisille -projektilla on merkitystä myös Kelan sisäiselle toiminnalle. Koulutuskokonaisuuksien koordinoiminen on tarpeellista, jotta vältyttäisiin päällekkäiseltä työltä ja koulutusta olisi tarjolla yhdenvertaisesti kaikille sitä tarvitseville.

Sote-kentällä on tarvetta Kela-tiedolle 

Vuosina 2020–2022 toteutetussa Kela sairaalassa -projektissa todettiin, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on suuri tarve Kelan etuuksia ja palveluja koskevalle tiedolle. Erityisesti lääkärinlausuntoihin liittyvän koulutuksen tarve tuotiin esiin.

Kela-tietoa sote-ammattilaisille -projektissa järjestämme Kelan terveysperusteisista etuuksista ja kuntoutuksesta kattavia koulutuksia, joilla on tarkoitus tavoittaa mahdollisimman paljon sote-ammattilaisia ympäri Suomen. Käymme projektissa vuoropuhelua ja teemme yhteistyötä mm. hyvinvointialueiden edustajien, sote-alan ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja kansallisten organisaatioiden, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen edustajien kanssa.

Tietoa Kela-asioista on tälläkin hetkellä saatavilla eri muodoissa, mutta siihen perehtymistä vaikeuttavat kiire ja resurssipula. Sote-ammattilaisilla ei välttämättä ole aikaa tai mahdollisuutta perehtyä tietoon. Tämän ratkaisemiseksi Kela-tietoa sote-ammattilaisille -projektin koulutukset toteutetaan verkkoseminaareina, joista tulee saataville myös tallenne. Tallenteet on jaettu osioihin, jotta tietoa etsivä ammattilainen voi katsoa vain sen osuuden koulutuksesta, jonka kokee itselleen tarpeelliseksi.

Koulutuksissa käsitellään erityisesti kuntoutusta sekä asiakkaan sairastamisen ja kuntoutuksen aikaisia, toimeentuloa turvaavia etuuksia. Koulutusten kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työllisyyden hoidon ammattilaiset, jotka ohjaavat työssään asiakasta Kelan etuuksien ja palveluiden pariin tai osallistuvat asiakkaan palvelukokonaisuuden suunnitteluun.

Tutkimus kehittämistyötä tukemassa 

Projektin rinnalle on käynnistetty tutkimus, jonka tarkoituksena on kuvata projektissa toteutetun koulutuksen koordinoinnin merkitystä Kelan sisäisiin, koulutusta koskeviin prosesseihin sekä sote-ammattilaisten kokemuksia projektin aikana tuotetuista koulutuksista. Tutkimusaineistoa kerätään sekä Kelan asiantuntijoilta että koulutuksiin osallistuneilta sote-ammattilaisilta.

Tämän lisäksi projektin kuluessa tarkastellaan koulutuksiin ilmoittautuneiden ja osallistuneiden määriä, koulutustallenteiden näyttömääriä sekä Kelan kuntoutuksen verkkokouluun rekisteröityneiden käyttäjien määriä. Tutkimuksen etenemisestä raportoidaan projektille useissa eri vaiheissa, jotta tuloksia voidaan hyödyntää kehittämistyössä, ja tutkimuksen loppuraportin on tarkoitus valmistua vuoden 2024 lopussa.

Vuonna 2023 olemme jo järjestäneet sote-ammattilaisille useita koulutuksia, joiden tallenteet löytyvät verkkosivuiltamme. Seuraava verkkoseminaarimme Kun lapsi sairastaa järjestetään perjantaina 15.12.2023 klo 9–12. Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan!

Sari Mikkola, Outi Saarnisaari, Sonja Tuomisto

Sari Mikkola on Kelan projektipäällikkö, Outi Saarnisaari Kelan asiantuntijalääkäri ja Sonja Tuomisto Kelan erikoistutkija.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje