Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
17.11.2017

Eläkeläiset tarvitsevat muita useammin täydentävää toimeentulotukea

Alle 1 % eläkeläisistä saa perustoimeentulotukea, mutta asumistukea maksetaan joka seitsemännelle eläkeläiselle.
Teksti Heidi Kemppinen, Kela

Suomessa asui vuoden 2016 lopussa lähes 1,45 milj. eläkkeensaajaa. Luvussa ei ole mukana osaeläkkeen eikä pelkän perhe-eläkkeen saajia. Eläkkeensaajista 90 % oli täyttänyt 60 vuotta.

Suurimmat eläkkeet maksettiin suurille ikäluokille.

Suurimmat eläkkeet maksettiin suurille ikäluokille. Keskimääräinen 65–74-vuotiaiden kokonaiseläke oli joulukuussa 2016 noin 1 800 euroa kuukaudessa. Alle 40-vuotiaiden keski­määräinen eläke oli alle 1 000 euroa kuukaudessa.

Yleistä tai eläkkeensaajan asumistukea

Eläkeläisistä 14,7 % sai syyskuussa 2017 asumistukea. Eläkkeensaajan asumistukea sai 204 000 ja yleistä asumistukea 9 000 eläkeläistä. Eläkeläisistä muun muassa lapsiperheet kuuluvat yleisen asumistuen piiriin.

Asumistukea saavat eläkeläisistä tyypillisimmin 20–45-vuotiaat.

Asumistukea saavat eläkeläisistä tyypillisimmin 20–45-vuotiaat. Heistä vähintään puolet sai asumistukea syyskuussa 2017. Sen sijaan 65–79-vuotiaista eläkeläisistä asumistukea sai alle 10 %.

Asumistuen saaminen on yleisempää 85 vuotta täyttäneiden joukossa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että he saavat suuria ikäluokkia pienempiä eläkkeitä ja asuvat usein palveluasunnoissa, joissa on omistusasuntoja korkeammat asumismenot.

Toimeentulotuki tarvitaan terveysmenoihin

Kela maksoi syyskuussa 2017 perustoimeentulotukea 11 400 eläkeläiselle. Se on 0,8 % eläkettä saavista. Koko väestöstä 4,1 % kuului perustoimeentulotukea saavaan kotitalouteen. 65 vuotta täyttäneistä eläkeläisistä vain 0,4 % sai perustoimeentulotukea.

Eläkeläisten perustoimeentulotuen tarve oli muita saajaryhmiä pienempi myös euroilla mitattuna. Eläkeläisten kotitalouksille maksettu keskimääräinen perustoimeentulotuki oli 254 euroa, kun se kaikilla kotitalouksilla oli 427 euroa. Tätä selittää osaltaan se, että eläkeläisten kotitaloudet eivät ole koskaan tulottomia, toisin kuin moni muu perustoimeentulotukea saava kotitalous. Lisäksi eläkkeensaajan asumistuki kattaa asumismenoista usein suuremman osan kuin yleinen asumistuki.

Eläkeläisten perustoimeentulotuesta merkittävä osa meni terveydenhoitomenojen kustannusten kattamiseen.

Eläkeläisten perustoimeentulotuesta merkittävä osa meni terveydenhoitomenojen kustannusten kattamiseen. Eläkeläisten perustoimeentulotuesta keskimäärin 111 euroa eli 44 % kohdistui terveydenhoitomenoihin, kun kaikilla tuen saajilla niihin kohdistui keskimäärin 40 euroa eli 9 %.

Yli puolet hakemuksista hylätään

Eläkeläisten perustoimeentulotukihakemukset hylätään muita useammin. Eläkeläisille annetuista perustoimeentulotuen päätöksistä hylkäyksiä oli syyskuussa 54 %, kun kaikkien päätösten osalta osuus oli 24 %.

Tilastotiedon perusteella eläkeläisillä on muita perustoimeentulo­tuen saajaryhmiä useammin täydentävän tuen tarve. Perustoimeentulotuen päätöksistä 11 % annettiin syyskuussa eläkeläisten kotitalouksille, mutta eläkeläisten osuus Kelasta kuntiin lähetetyissä täydentävän toimeentulotuen hakemuksissa oli 26 %.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje