Eläkeläiset

Kansaneläke, takuueläke, leskeneläke ja perhe-eläke ovat Kelan maksamia eläkkeitä ja tuovat perusturvan silloin, kun työeläkettä ei ole tai se jää pieneksi.

Eläkeläisiä on kaiken ikäisissä, ja eläkkeellä ollaan eri syistä – iän tai työkyvyttömyyden takia.

 

Lisää luettavaa