Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki, jota myönnetään tarveharkinnan perusteella ja yleensä kuukaudeksi kerrallaan.

Toimentulotuella parannetaan heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevien asemaa ja pyritään ehkäisemään taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien pahenemista. Perustoimeentuloturvan myöntäminen ja maksatus siirtyy vuonna 2017 kunnilta Kelan hoidettavaksi. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntää jatkossakin kunta.

Lisää luettavaa