Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva, Etuudet
|
26.11.2015

Eläke-etuuksien säästöt ovat mediassa kestoaihe

Eläkeläisten etuudet ja niiden pieneneminen ovat puhuttaneet julkisuudessa eduskuntavaalien ja uuden hallituksen hallitusohjelman julkistamisen jälkeen.
Teksti Katri Pyykkö | Kuvat Tuomas Talvila/Eläkeläiset ry

Eläkeläiset osoittivat mieltään asumistuen leikkausta vastaan.

Kelan etuuksia ja eläkkeitä koskevat hallituksen esitykset etenevät eduskunnan käsittelyyn ja päätettäväksi syksyn kuluessa.

Eläkeläisjärjestöt 
pyrkivät vaikuttamaan

Paljon keskustelua kesän ja syksyn aikana on herättänyt hallitusohjelmassa mainittu eläkkeensaajan asumistuen lopettaminen ja sen saajien siirtäminen yleisen asumistuen saajiksi. Eläkkeensaajien Keskusliitto vetosi hallituspuolueiden puheenjohtajiin, jotta heikennys ei toteutuisi.

Eläkeläisjärjestöt ovat järjestäneet erilaisia mielenilmauksia, keränneet adressin ja pitäneet eri medioissa keskustelua yllä. Suurin mielenilmaus oli Helsingissä 8.10. Tuhannet eläkeläiset vastustivat Kelan etuuksien leikkauksia.

Eläkeläisjärjestöjen kantaa on esitelty eri medioissa: yleinen asumistuki on suunniteltu lapsiperheille, eläkkeensaajan asumistuki eläkeläisille ja opintotuen asumislisä opiskelijoille. Järjestöjen päätavoitteena on ollut, että eläkkeensaajan asumistuen poistamisesta luovuttaisiin kokonaan.

Pitkäaikaiset 
vaikutukset puhuttavat

Numerotietoa ensi vuoden etuuksien ja eläkkeiden määristä alkaa olla saatavilla. Kansaneläkeindeksi julkaistiin lokakuun puolivälissä. Indeksi laski 0,4 % negatiivisen inflaation takia, ja siihen sidotut etuudet pienenevät hieman vuonna 2016. Poikkeuksena on takuueläke, johon hallitus on esittämässä korotusta.

Useissa medioissa on nostettu kansaneläkeindeksin jälkeen esiin pienituloisimpien eläkeläisten tilanne suhteessa valtiolle syntyvään säästöön. Hallituksen toimien kokonaisvaltaista arviota eläkeläisten tuloihin ovat syksyn aikana penänneet monet mediat. Matka- ja lääkekorvausten vaikutukset eläkeläisen arkeen puhuttavat muun muassa Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa.

Lehdistössä on lisäksi arvioitu säästöjen tuomia pitkäaikaisvaikutuksia. Kelan laskelmat eläke-etuuksien 5 %:n laskusta vuoteen 2019 mennessä ovat olleet esillä useissa medioissa. Nettoeläkkeen arvioidaan pienenevän enimmillään 30 euroa.

Välikysymys lisäsi kirjoittelua

Opposition välikysymys eläkkeensaajan asumistuen lakkauttamisesta ja eläkeläisten siirrosta yleisen asumistuen saajiksi nosti pienituloisten eläkeläisten asiat moneen tiedotusvälineeseen. Lehdissä, radiossa ja televisiokanavilla on referoitu kansanedustajien käymää keskustelua.
Mediat toivat esiin muun muassa arvion, jonka mukaan kymmeniä tuhansia eläkeläisiä jäisi alle köyhyysrajan. Näissä luvuissa ei ole vielä otettu huomioon lääke- ja matkakorvausten tulevia säästöjä. Useat lehdet myös kokosivat laajoja juttuja siitä, miten eläke-etuuksien säästöt vaikuttava eläkeläisten arkeen.
Siitä, leikataanko etuuksista ja millaiseksi asumistukijärjestelmät muokataan, keskusteltaneen vielä jatkossakin. ■

 

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje