Siirry sisältöön
Näkemyksiä sosiaaliturvasta
|
4.11.2022

Etuuksien maksaminen useammassa erässä helpottaisi tutkijoiden mukaan säästämistä – näin Kela kommentoi

Kelan lainsäädäntöjohtaja toteaa, että etuusmaksujen jakaminen useampaan erään kuukaudessa on monitahoinen kysymys. Moni myös saa jo nyt etuuksia pitkin kuukautta, sillä eri etuuksia maksetaan kuukauden eri päivinä.
Teksti Veera Adolfsen | Kuvat iStock
Mies, nainen, pieni lapsi ja koira yhteisen sateenvarjon alla suurella kämmenellä, joka kannattelee heitä.

Monissa elämäntilanteissa ihmiset saavat nykyäänkin etuuksia pitkin kuukautta. Kelan säännöllisesti maksettavilla etuuksilla on kuusi eri maksupäivää.

Sosiaalietuuksien maksupäivien määrä vaikuttaa tuensaajien rahankäyttöön, kertoo VATT:n tuore tutkimus. Jos etuus maksetaan vain kerran kuussa, tuensaajat säästävät vähemmän ja ottavat useammin kulutusluottoja.

Tutkimus onkin jo herättänyt mediakeskustelua siitä, olisiko etuuksia järkevää ryhtyä maksamaan kahdesti kuussa.

Etuuksien jakaminen kahdelle maksupäivälle ei kuitenkaan todennäköisesti vastaisi monien tukia saavien ihmisten tarpeisiin kovin hyvin, arvioi Kelan lainsäädäntöjohtaja Marjukka Turunen.

”Yleensä ihmisten isoimmat menot tulevat asumisesta, ja vuokra pitää tavallisesti maksaa kuun alkupäivinä. Siksi on järkevää, että vaikkapa asumistuki ja toimeentulotuki maksetaan heti kuun alussa. Tilanteet ovat kuitenkin erilaisia ja riippuu aina asiakkaan elämäntilanteesta, mitä etuuksia on samanaikaisesti maksussa.”

Pitäisikö maksupäiviä lisätä vai vähentää?

VATT:n tutkimuksessa tarkasteltiin eläkeläisiä, jotka saivat sekä työ- että kansaneläkettä. Kaikki saivat työeläkkeensä kuun alussa, mutta osa sai kansaneläkkeensä alku- ja osa loppukuusta. Niinpä tutkijat pystyivät vertailemaan eri sykleissä eläkkeensä saavien ihmisten kuluttamista.

Monissa elämäntilanteissa ihmiset saavat nykyäänkin etuuksia pitkin kuukautta. Kelan säännöllisesti maksettavilla etuuksilla on kuusi eri maksupäivää. Lisäksi Kelasta lähtee muun muassa työttömyysetuuksia ja vanhempainpäivärahoja asiakkaille kaikkina arkipäivinä. Maksupäivä riippuu siitä, milloin etuutta on hakenut.

VATT:n tutkimus on mielenkiintoinen, sillä se tuo esiin, että maksupäivien hajautumisesta saattaa olla asiakkaille myös etua, toteaa johtavana asiantuntijana Kelassa työskentelevä Heli Kauhanen.

Vuosien varrella olemme tehneet esimerkiksi STM:n toiveesta selvityksiä siitä, miten eri etuuksien maksupäivät olisivat yhdistettävissä. Tätä näkökulmaa maksupäivien lisäämisestä ei ole aiemmin tullut vastaan.”

Toistaiseksi niin maksupäivien karsiminen kuin lisääminen olisi kohtuullisen työlästä, sanoo Kauhanen. Käynnissä on etuusjärjestelmäuudistus, jonka yhtenä tavoitteena on, että järjestelmiä on jatkossa helpompaa muunnella.

Maksupäivien määrä on esillä myös sosiaaliturvauudistuksessa

Perustoimeentulotuen saajat voivat jo nyt valita, haluavatko etuutensa kerran, kahdesti vai neljä kertaa kuussa.

”Usein etuus maksetaan osissa, jos talouden hallinta on ihmiselle muuten vaikeaa. Tätä mahdollisuutta myös käytetään ihan runsaasti”, sanoo Heli Kauhanen.

Maksujen osittelu tehdään kuitenkin aina asiakkaan pyynnöstä. Marjukka Turunen huomauttaakin, että on myös iso yhteiskunnallinen kysymys, haluttaisiinko viranomaisen ohjaavan kansalaisia esimerkiksi säästäväisyyteen etuuksien maksua säännöstelemällä.

Käynnissä olevassa sosiaaliturvauudistuksessa on selvitetty myös etuuksien maksupäiviin liittyviä asioita, kuten sitä, voitaisiinko kaikki etuudet maksaa kerran kuukaudessa. Nosteessa oleva yhden perusturvaetuuden malli voisi tarkoittaa käytännössä sitä, että ainakin kaikki perusturvan saajat saisivat jatkossa etuutensa samana päivänä.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje