Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva
|
8.3.2019

Mikä on Kelan rooli TE-palveluissa?

Työ- ja elinkeinopalvelujen siirtoa maakunnille valmistellaan jo. Missä vaiheessa työ on Kelassa, toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajula?
Teksti Päivi Maaniitty | Kuvat Kela

TE-palveluiden toimijoiden tarkka roolitus selviää vasta lainmuutosten jälkeen, kertoo Pasi Pajula.

Mikä on TE-palveluiden siirron nykyvaihe?

Seuraamme Kelassa nyt mielenkiinnolla, miten maakunta- ja sote-uudistus etenevät. Siirtoa koskevan lainmuutoksen osalta oletamme, että lakiesitys käsitellään ensi hallituskaudella. Tämä tarkoittaisi vuoden 2019 syksyä. Palvelujen siirto tulisi voimaan vuoden 2021 alussa.

Palvelujen siirto tulisi voimaan vuoden 2021 alussa.

Aloitimme siirron valmistelun vuonna 2018 käymällä läpi, mitä tehtäviä Kelalle tulisi. Olemme tarkastelleet nykyisiä ja niiden tilalle suunniteltuja työttömyysturvan prosesseja rinnakkain. Olemme miettineet, miten pystyisimme paremmin palvelemaan työttömyysetuuksia saavia asiakkaitamme.

Teemme suunnittelussa yhteistyötä KEHA-keskuksen ja työttömyyskassojen kanssa. KEHA-keskus tuottaa kehittämis- ja hallintopalveluja ELY-keskuksille ja TE-toimistoille. Yhteistyötä tehdään jo myös paikallisesti.

Olemme lisäksi aktiivisesti mukana lainvalmistelussa. Kelan sisällä valmistelemme siirtoa kattavasti yli yksikkörajojen.

Mitkä tehtävät mahdollisesti siirtyvät Kelalle?

Toimijoiden tarkka roolitus selviää vasta, kun lainmuutokset on saatu eduskuntaan ja sieltä ulos.

Perusideana on, että varsinaiset työvoimapalvelut siirtyvät maakuntien järjestettäviksi. Kelalle ja työttömyyskassoille siirtyvät työvoimapoliittisiin lausuntoihin sekä vuorotteluvapaakorvauksiin liittyvät tehtävät, joita TE-toimistot nykyisin hoitavat.

TE-toimisto ei siis tulevaisuudessa enää toimita sitovaa työvoimapoliittista lausuntoa työttömyysetuuden hakijasta. Kela arvioi jatkossa itsenäisesti, onko työttömyysturvaa hakeva henkilö työtön työnhakija.

Kela arvioi jatkossa itsenäisesti, onko työttömyysturvaa hakeva henkilö työtön työnhakija.

Kela arvioi esimerkiksi sitä, onko henkilö pää- tai sivutoiminen yrittäjä tai onko henkilön opiskelu pää- vai sivutoimista. Maakunta tutkii työnhakijan mahdollisen moitittavan menettelyn ja asettaa tarvittaessa niin sanotut karenssit.

Muutos yksinkertaistaa järjestelmää ja antaa mahdollisuuksia asioiden nykyistä tehokkaampaan käsittelyyyn ja digitalisaatioon. Kela pystyy valtakunnallisena toimijana myös turvaamaan alueellisen yhdenvertaisuuden päätösharkinnassa.

Kela pystyy turvaamaan palvelujen alueellisen yhdenvertaisuuden.

Miten TE-palveluiden siirto käytännössä etenisi?

Tietojärjestelmien toimivuus on palvelujen siirrossa olennaista. Järjestelmien uudistustyötä olemme tehneet osana työvoimahallinnon TE-digihanketta.

TE-palvelujen ja työttömyysturvatehtävien siirron toteutuminen on kuitenkin tässä vaiheessa vielä sidoksissa maakuntien perustamiseen. Jos se ei jostain syystä toteutuisikaan, tulisi mielestäni siinäkin tapauksessa miettiä, olisiko valmiiksi tehtyjä suunnitelmia järkevää joiltakin osin toteuttaa.

Mitä erityistä siirrossa tulisi huomioida?

Muutokset koskevat työttömyysetuuksien maksamista 1.1.2021 jälkeiseltä ajalta. Siirtymävaiheessa on siis tarpeen huomioida sekä uudet työttömyysetuuden hakijat että vanhat asiakkaat.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely pitää toteuttaa asiakkaiden oikeusturva ja tietojärjestelmien tehokkuushyödyt huomioiden. Lisäksi on hyvä huolehtia, ettei samaan aikaan tehdä liikaa päällekkäisiä muutoksia.

Miten palvelujen ja tehtävien siirron on ajateltu tukevan talouskasvua ja työttömyyttä?

Nämä odotukset kohdistuvat ensisijaisesti tuleviin maakuntiin ja niiden tuottamiin palveluihin.

Tavoitteena on, että tuet saataisiin maksuun nopeammin.

Kelalle tulevien tehtävien osalta asiakaspalvelu sujuvoituu ja työttömyysturvapalvelujen tarjonta yhdenvertaistuu. Tavoitteena on, että tuet saataisiin maksuun nopeammin.

Yhdessä muun kehittämisen kanssa tämä voi pitkällä tähtäimellä vähentää toimeentulotuen käyttöä ja parantaa työllisyyttä.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje