Siirry sisältöön
Puheenvuorot
|
5.9.2018

Vielä kerran Kelan korvaamista taksimatkoista

Ongelmat ovat ylikorostuneet Kela-takseista käydyssä keskustelussa.
Teksti Reija Jääskeläinen

Tärkein tavoite Kelan järjestämässä kilpailutuksessa taksien enimmäishintasääntelyn päättymisen jälkeen on ollut se, että kuljetuksen terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen saa oikea-aikaisesti, luotettavasti, turvallisesti ja sairausvakuutuslaissa määritellyn omavastuun hinnalla.

Ennen matkaa kuljetus tilataan. Kelan kilpailutuksen ansiosta se tehdään maksuttomasta puhelinnumerosta.  Tilauksen voi tehdä myös  terveydenhuollon palveluntuottaja omasta tilauspuhelinnumerostaan.

Kilpailutus oli välttämätön, jotta sairausvakuutuslain vaatimukset pystyttiin täyttämään.

Välityskeskukset eli sairausvakuutuslain mukaisten matkojen palveluntuottajat on valittu vuoden 2018 alussa järjestetyllä kilpailutuksella. Hankinnan kokonaisarvo on noin 160 miljoonaa euroa vuodessa. Kelalla on sopimus sairausvakuutuslain perusteella korvattavien taksimatkojen tuottamisesta 11 julkisen hankintakilpailun voittaneen palveluntuottajan kanssa maakunnittain (pois lukien Ahvenanmaa).

Kilpailutus toteutettiin tarkasti hankintalainsäädäntöä noudattaen. Tämän lisäksi Kela halusi tukea liikennepalveluista annetun lain tavoitteiden toteutumista ja varmistaa sairausvakuutuslain tehokkaan toimeenpanon.

Ilman matkojen välittäjiä ja autoilijoita homma ei toimi

Kilpailutuksen voittaneet palveluntuottajat ovat kokonaisvastuullisia toimittajia, jotka vastaavat Kelalle palvelun tuottamisesta – matkan tilaamisesta, ajamisesta ja laskuttamisesta.

Palveluntuottajat voivat toimia parhaaksi katsomallaan tavalla sopimusvelvoitteidensa puittessa. Sopimusvelvoitteista tulee palveluntuottajille ja Kelalle paljon velvollisuuksia ja tehtäviä. Ilman sitoutuneita välittäjiä ja autoilijoita toimintaa ei saada kuitenkaan käytännössä toimimaan.

Jokainen päivä ajetaan noin 10 000 Kelan korvaamaa taksimatkaa. Palvelu koskee koko manner-Suomen aluetta ja jokaista sairausvakuutukseen kuuluvaa henkilöä, joka tarvitsee taksia, invataksia tai paaritaksia.

Valtaosa palveluntuottajista on kyennyt tuottamaan kokonaispalvelun moitteettomasti heti heinäkuun alusta alkaen.

Asiakas saa korvauksen heti taksissa suorakorvauksena ja tarvittavan saattamisen ja avustamisen autoilijalta. Tieto matkasta ja kustannuksista  välittyy Kelaan, josta korvaukset maksetaan palveluntuottajalle.

Palveluntuottaja maksaa korvaukset edelleen autoilijoille, ellei yhtiö käytä omaa kuljetuskalustoa. Tieto kuljetuksesta ja kilpailutetusta, hinnan perusteella muodostuneesta korvauksesta liikkuu sähköisesti ilman erillistä hakemista ja vaivaa asiakkaalle ja autoilijalle.

Katse kokonaisuuteen

Valtaosa palveluntuottajista on kyennyt tuottamaan kokonaispalvelun moitteettomasti heti heinäkuun alusta alkaen. Asiakkaiden, autoilijoiden, palveluntuottajien ja Kelankin näkökulmasta on epäreilua, että huomio on kiinnittynyt julkisessa keskustelussa lähes pelkästään  epäonnistumisiin.

Hyvä, sopimuksenmukainen toiminta on onnistunut esimerkiksi Etelä-Karjalassa hyvin heti alusta alkaen. Onnistumisen edellytyksenä oli muun muassa tarkka analyysi välityskeskuksen palveluksessa tarvittavan henkilöstön ja autoilijoiden määrästä, mutta myös joustavuus henkilökunnan käytössä. Lisäksi autoilijoiden ja välitysyhtiön hinnoittelu on ollut maltillista ja tasapuolista.

Harvaan asutulla seudulla tappiolliset kyydit hoidetaan yhteisvastuullisesti.

Harvaan asutulla seudulla tappiolliset kyydit hoidetaan yhteisvastuullisesti. Taksi Saimaa Oy:n toimitusjohtaja Juha Simpura mainitsee tärkeimmäksi asiaksi välitysyhtiön palvelun laadun varmistamisessa puhelinvaihteen toimivuuden päivittäisen seurannan.

Uudessa lainsäädäntö- ja  markkinatilanteessa on ollut huomattavan vaativa tehtävä kilpailuttaa koko Suomen kattavat taksipalvelut.  Heinäkuussa  taksamittaripäivitykset ruuhkautuivat pahasti ja osa autoilijoista lopetti yritystoiminnan kokonaan. Toisaalta helpotetun lupakäytännön myötä alalle on tullut ja tulee uusia autoilijoita ajamaan myös Kelan korvaamia matkoja.

Kielteisten asiakaspalautteiden vähenemisen ja palveluntuottajien ja autoilijoiden sitoutumisen johdosta uskon, että palvelu saadaan pian toimimaan hyvin jokaisella alueella.

Uutta kilpailutettua toimintaa on nyt takana 2 kuukautta. Kielteisten asiakaspalautteiden vähenemisen ja erityisesti palveluntuottajien ja autoilijoiden sitoutumisen johdosta jaksan edelleen uskoa, että palvelu saadaan toimimaan hyvin jokaisella alueella varsin pian.

Tuoreen tilaston mukaan Kelan kilpailuttamia taksimatkoja ajettiin heinäkuussa 200 000 kappaletta.  Kuukauden tarkastelussa noin prosentti tilatuista matkoista jäi ajamatta välityskeskusten puutteiden vuoksi.

Kuukauden tarkastelussa noin prosentti tilatuista matkoista jäi ajamatta välityskeskusten puutteiden vuoksi.

Jokainen epäonnistunut tai ajamatta jäänyt kuljetus tai vastaamaton tilauspuhelu on silti liikaa. Kela tekee sopimuskumppaniensa kanssa jatkuvaa tiivistä yhteistyötä kuljetuspalvelujen onnistumiseksi.

Kaikki palvelupoikkeamat otetaan vakavasti ja selvitetään, kuten tehtiin myös ennen välttämätöntä kilpailutusta, jotta asiakkaiden tarvitsemat matkat sujuisivat ongelmitta.

Reija Jääskeläinen

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö, Etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikkö, Kela

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje