Siirry sisältöön
Puheenvuorot
|
18.2.2022

Kilometrikorvauksen ja yöpymisrahan korottaminen voisi vähentää matkoista maksettavia korvauksia miljoonilla

Kela korvasi viime vuonna terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen tehtyjä matkoja yli 300 miljoonalla eurolla. Oman auton käytöstä maksettavan kilometrikorvauksen ja yöpymisrahan tason nostaminen voisi laskea kuluja, jos pienikin osa nyt taksia käyttävistä asiakkaista siirtyisi käyttämään omaa autoaan tai yöpyisi joillain matkoillaan sairaalapaikkakunnalla.

Kela maksoi vuonna 2021 matkakorvauksia sairausvakuutuslain perusteella 310 miljoonaa euroa. Matkoja tehtiin yhteensä 5,5 miljoonaa. Taksilla niistä tehtiin peräti 3,5 miljoonaa matkaa, joista maksettiin korvauksia noin 193 miljoonaa euroa. Keskimääräinen tavallisella taksilla tehdyn taksimatkan korvaus oli 69,15 euroa.

Omalla autolla tehdyistä matkoista korvauksia maksettiin vuoden aikana 5 miljoonaa euroa ja noin 0,4 miljoonaa kappaletta. Korvausten saajia oli 34 470, ja keskimääräinen korvaus omalla autolla tehdystä matkasta oli 11,76 euroa.

Vähäisessä käytössä olevaa yöpymisrahaa maksettiin yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa 8 649 saajalle.

Matkoista haetaan useimmiten Kelasta korvausta silloin, kun matka tehdään keskus- tai yliopistosairaalaan. Lyhyistä satunnaisista terveydenhuollon matkoista ei korvausta yleensä haeta, ellei matkoja tehdä vuodessa niin paljon, että myös vuotuinen omavastuu, 300 euroa kalenterivuodessa, täyttyy.

Sairausvakuutuslain mukaan matkakustannusten omavastuu on yhdensuuntaiselta matkalta 25 euroa. Sen ylittävältä osalta kustannukset korvataan kokonaan. Korvaus maksetaan enintään matkakustannuksen korvauksen perusteeksi vahvistetun taksan tai kilpailutetun taksikustannuksen määrästä.

Kilometrikorvaus on pysynyt samana vuodesta 2001

Sairausvakuutuslakin mukaan vakuutetun matkakustannukset korvataan sen mukaan, kuinka paljon matka olisi tullut maksamaan käyttäen halvinta käytettävissä olevaa matkustustapaa.

Matkakustannukset korvataan erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden kustannusten perusteella, jos sairaus, vaikea vamma tai liikenneolosuhteet edellyttävät erityisajoneuvon käyttöä. Erityisajoneuvolla tarkoitetaan laissa esimerkiksi omaa autoa, taksia tai invataksia.

Oman auton kilometrikorvauksen määrästä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1337/2004). Terveydenhuollon ammattihenkilön tekemään kotikäyntiin sovelletaan sen sijaan verottajan vuosittain vahvistamaa kilometrikorvausta.

Omalla tai tuttavan autolla tehdyn matkan korvauksen peruste on ollut yli 20 vuoden ajan 0,20 euroa kilometriltä. Viimeksi korvauksen perustetta on tarkistettu vuonna 2001.

Kelaan tulee vuosittain paljon palautetta siitä, että omalla autolla tehdyn matkan korvaus on liian pieni. Oman auton käyttämisen tulisikin olla sairausvakuutuslain mukaisilla matkoilla kannattavampaa.

Yöpymisrahaa puolestaan voidaan sairausvakuutuslain 4 luvun 9 §:n perusteella maksaa, jos henkilö on joutunut yöpymään ehtiäkseen hoitoon tai kuntoutukseen tai matkalla synnytykseen. Yöpymisrahan taso määritellään kyseisessä pykälässä, ja se on vakiintunut tasolle 20,18 euroa/yö.

Ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi

Oman auton käytön kilometrikorvauksen korottaminen nykyisestä 0,20 eurosta esimerkiksi 0,40 euroon vähentäisi maksettavia korvauksia useilla miljoonilla euroilla vuodessa. Jos nykyisistä taksinkäyttäjistä esimerkiksi joka kymmenes siirtyisi käyttämään omaa autoa, rahaa säästyisi arviolta 7 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisäksi olisi toivottavaa, että oma auto muutettaisiin sairausvakuutuslain käsitteissä erityiskulkuneuvosta yleiseksi kulkuneuvoksi. Tämä helpottaisi terveydenhuollon työtä, koska silloin asiakkaalle ei tarvitsisi sieltä kirjoittaa erillistä todistusta hakemuksen liitteeksi. Harkitsemisen arvoista olisi myös tehdä yöpymisrahaan elinkustannusten nousua vastaava tasokorotus.

Reija Jääskeläinen

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö, Etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikkö, Kela

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje