Siirry sisältöön
På svenska
|
17.3.2016

Utkomststöd överförs genom samarbete

Överföringen av utkomststödets grunddel till FPA frigör de kommunala socialarbetarnas tid för egentligt socialarbete. Projektledare Heli Kauhanen berättar vilka andra fördelar reformen medför.
Teksti Hanna Moilanen

Utkomststödets grunddel ansöks hos FPA från och med 1.1.2017. Vad handlar reformen om, FPA:s projektledare Heli Kauhanen?

Målet med reformen är en likabehandling av kunderna, oavsett i vilken kommun de bor. Dessutom eftersträvas effektivitet i beviljandet av utkomststöd med hjälp av ett enhetligt informationssystem och e-tjänster.

 

Hur ansöker man om utkomststöd från början av 2017?

Utkomststöd kan ansökas via FPA:s alla servicekanaler, dvs. på kontor, samservicekontor, nätet eller per telefon. Vi har sammanlagt 385 serviceställen på olika håll i landet. Dessutom finns en telefontjänst kl. 8–18. I stället för att fylla i en ansökningsblankett kan kunderna lämna en muntlig ansökan på samservicekontorets disk eller per telefon.

Avsikten är att kunderna i första hand ska uträtta sina ärenden via nätet. För närvarande lämnas redan 70 procent av ansökningarna om bostadsstöd och utkomststöd för arbetslösa via nätet.

 

Utkomststödets grunddel överförs till FPA. Å andra sidan blir förebyggande och kompletterande utkomststöd kvar på kundernas ansvar. Hur kommer man att klara detta?

Detta förutsätter ett nära samarbete mellan kommunernas socialvård och FPA. I praktiken vidarebefordrar FPA ansökningar om förebyggande och kompletterande utkomststöd elektroniskt för vidare behandling i kommunerna. Då får kunden två separata beslut, det vill säga ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA samt ett beslut om förebyggande eller kompletterande utkomststöd från kommunen. Grunderna för beviljande utkomststöd förändras inte.

Hur finansieras reformen?

Utkomststödets finansiering förändras inte. Även i fortsättningen står staten och kommunerna vardera för hälften.

Målet med reformen är att spara på kostnaderna för handläggning av utkomststöd.

En helt annan sak är hur mycket utkomststöd som kommer att betalas i framtiden, om en allt större del börjar ansöka om det. I dag ansöker inte ens närapå alla som är berättigade till utkomststödet.

 

Vilka effekter har överföringen av utkomststödet på sysselsättningen?

Vi har bedömt att vi behöver cirka 650 personer på FPA för kundservice och avgöranden. En del av dessa rekryterar vi internt.

Dessutom öppnar vi en ansökan riktad till kommunala anställda, där de som har jobbat med utkomststöd tidigare kan söka sig till FPA. En öppen sökomgång startar i höst.

Målet med reformen är att frigöra de kommunala socialarbetarnas tid för egentligt socialarbete.

 

Överföringen av utkomststödet till FPA har kritiserats för att genomföras för snabbt. Hur svarar du på denna kritik?

Det stämmer att lagändringen bereddes i brådskande ordning. Den föregående regeringen började bereda ärendet hösten 2014. Då ville man att lagändringen skulle behandlas av riksdagen snabbt, innan den nya regeringen tillträdde.

Som helhet sett måste man förbereda överföringen snabbt. Vi har hela tiden haft ett nära samarbete med Kommunförbundet och fortsätter med det.

Hur säkerställer ni att samarbetet mellan FPA och kommunerna löper smidigt?

Jag önskar att kommunerna aktivt ska hålla kontakten, så att vi får information om alla kommuners särdrag och rutiner som upplevts som goda. FPA:s fem försäkringsområden och sex kundserviceenheter kommer i fortsättningen att ha nära kontakt med kommunerna inom sina områden.

Samarbetet är särskilt viktigt vid årsskiftet, då ansvaret övergår från kommunerna till FPA. Lagen möjliggör att kommunerna i övergångsskedet kan fatta beslut som sträcker sig lite längre. Vi önskar att de ska använda sig av denna möjlighet vid slutet av året i de situationer där detta är möjligt.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje