Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
3.2.2017

Tutkimustieto kehittää toimeentulotukea

Perustoimeentulotuen siirto Kelaan toi muutakin kuin uuden etuuden.
Teksti Minna Ylikännö | Kuvat Annika Söderblom

Toimeentulotuen tutkijakuusikko Tuija Korpela, Hanna-Mari Heinonen, Ilpo Airio, Elina Ahola, Markku Laatu ja Minna Ylikännö

Toimeentulotuen tutkimuksessa Kela nousee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rinnalle.

”Kelassa perusturvaetuuksien rinnalla on nyt uusi etuus, joka vaatii selvästi enemmän harkintaa ja ymmärrystä erilaisista, hyvin vaikeistakin elämäntilanteista. Toimeentulotuen viimesijaisuus tekee siitä täysin omanlaisensa etuuden. Siksikin sen toimivuutta on syytä arvioida tarkasti”, pohtii Minna Ylikännö, joka koordinoi toimeentulotuen tutkimustyötä Kelassa.

”Hyvin toimiessaan toimeentulotukijärjestelmä pystyy tukemaan Suomessa asuvia vähävaraisia niin, että tavoitteet lyhytaikaisesta toimeentulon turvaamisesta ja itsenäisen selviytymisen vahvistumisesta toteutuvat. Valitettavasti näin ei ole ollut johtuen osin järjestelmään liittyvistä ongelmista ja osin globaalin talouslaman myötä korkeaksi nousseesta työttömyydestä.”

Kela tilastoi perustoimeentulotuen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt runsaasti tutkimusta toimeentulotuen saajista ja heidän hyvinvoinnistaan.

”THL:llä on myös jatkossa vahva intressi olla mukana arvioimassa toimeentulotukijärjestelmän toimivuutta, koska vastuu täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta jää yhä kuntiin”, Minna arvioi.

”Yksi keskeinen tutkimuksen ongelma on ollut tilastointi. THL on kerännyt tiedot tilastointia varten kunnilta, ja tilastointi on ollut yleensä vuositasolla. Toimeentulotukijärjestelmän kehittämiseksi tarvittava tieto on pitänyt kerätä muilla keinoin”, kertovat tutkijat Elina Ahola ja Tuija Korpela.

”Nyt perustoimeentulotuen päätökset tehdään Kelassa ja etuuden tilastoinnista vastaa tilasto- ja tietovarastoryhmä. Kertyvä rekisteritieto on kattavaa ja antaa mahdollisuudet tehdä hyvin tarkkaa arviointia esimerkiksi kustannuksista tai tuen kohdentumisesta erilaisiin menoihin.”

Miten asiakkaat pärjäävät?

”Kaikkein tärkeintä on kuitenkin selvittää, miten uusi toimeentulotukijärjestelmä onnistuu asiakkaiden näkökulmasta. Miten sujuvaa toimeentulotukiasiointi on Kelassa ja miten asiakkaat pärjäävät taloudellisesti” pohtii tutkija Ilpo Airio.

”Pohdimme parhaillaan, millaista tietoa tarvitsemme asiakkailtamme sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseksi.”

”Kun puhumme yhteiskunnan heikompiosaisista, emme voi ohittaa heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan. Pohdimme parhaillaan, miten ja millaista tietoa tarvitsemme asiakkailtamme yhden keskeisimmän sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseksi.”

Monipuolista tutkijayhteistyötä

Kaikkiaan Kelassa toimeentulotuen tutkimukseen eri näkökulmista osallistuu kuusi tutkijaa. Osa kuusikosta on lisäksi mukana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa TITA-hankkeessa (Tackling Inequalities in Time of Austerity). Siinä toimeentulotuen Kela-siirto on tutkimuksen kohteena etenkin eriarvoisuuden näkökulmasta.

”Teemme yhteistyötä sekä yliopistojen että muiden tutkimuslaitosten kanssa. Keskeinen yhteistyökumppani on Suomen Sosiaali- ja terveys SOSTE ry, jonka Sosiaalibarometri 2017 -kysely esimiehille ja johdolle on juuri nyt vastattavana kentällä”, Minna kertoo ja vinkkaa:

Oletko saanut barometrikyselyn?

”Jos siis olet saanut kyselyn, muistathan vastata siihen. Vastausaikaa on helmikuun loppuun saakka.”

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje