Siirry sisältöön
På svenska
|
9.6.2016

Tre teser om sote-reformen

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma efterlyser visioner för utförandet av historiens största administrationsreform.

Enkanalsinformation är viktigare än enkanalsfinansiering.

Vi håller inom sote-reformen på att övergå till ett social- och hälsovårdssystem med flera aktörer. Den privata, den offentliga och den tredje sektorn producerar tjänster sida vid sida. Med tanke på produktiviteten, inverkan och effekten är det nödvändigt att vi på riksomfattande nivå har tillräckligt med information om hur tjänsterna är ordnade och hur medborgarnas jämlikhet förverkligas.

Vi kan tack vare FPA:s sjukförsäkring redan nu som enda i Finland följa upp kostnaderna och effekten för de privata hälsovårdstjänsterna och arbetshälsovården. FPA har förutsättningar att även i fortsättningen ta hand om enkanalsinformationen.

Goda förberedelser är en bra grund.

En förändring lika stor som sote-reformen är en långsam process. Nu försöker man påskynda den i rask takt. Reformens parter har likriktade mål, men de förslagna metoderna och sätten varierar.

Sote-reformen har främjats av många regeringar efter varandra och de har alla haft olika tyngdpunkter i utvecklingen. Utifrån detta är det rätt svårt att inleda ett långsiktigt utvecklingsarbete. Det krävs förberedelser och linjer som håller över regeringsperioderna.

Ha inte sönder saker som fungerar.

Den nya sote-modellen bedöms vara redo i början av 2019. Då kommer emellertid den verkliga reformen först att börja. Praktiken har visat att det tar minst fem år att genomföra en stor förvaltningsförändring.

Omvälvningen är enorm särskilt inom den kommunala sektorn. Cirka 200 000 arbetsplatser och en egendom värd 6–10 miljarder euro byter ägare. Därför vore det bra att bevara åtminstone en del av strukturerna under övergångsperioden. Sådana organisationer så som Arbetshälsoinstitutet, Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS och FPA kunde fortsätta med nuvarande strukturer under en övergångsperiod på till exempel 4–6 år och gradvis gå över till nya verksamhetssätt.

Det är viktigt att komma ihåg att FPA i sin verksamhet har fungerande nationella och progressiva ICT-system och att det är dyrt och riskfyllt att bygga upp system från noll. Under övergångstiden kan man fundera över vad man i framtiden önskar av systemet och hurdan information som ska hanteras och samlas in.

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma johdattelee blogeissaan sosiaaliturvan ajankohtaisiin kysymyksiin

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje