Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva
|
15.10.2021

Tiivis yhteistyö hyödyttää Kelan ja kunnan yhteisiä asiakkaita

Kelan palvelua voi yhä useammin saada tiloista, joissa toimii toinenkin viranomainen. Esimerkiksi Porissa Kelan palveluasiantuntija on työskennellyt säännöllisesti kaupungin perusturvan ja Ohjaamon tiloissa jo useamman vuoden. Kysyimme Kelan kumppaneilta, mikä on samoissa tiloissa toimimisen suurin hyöty.
Teksti Emmi Harju ja Sari Tanskanen
Espoon kaupppakekus Iso Omena, jonka palvelutorilla on Kelan palveluspiste.

Espoossa kauppakeskus Ison Omenan palvelutorilla toimii Kelan palvelupisteen lisäksi muun muassa terveysasema, kirjasto, neuvola ja työllisyyden palvelutori.

Lähes kolmannes Kelan omista palvelupisteistä toimii jo samoissa tiloissa toisen viranomaisen kanssa. Kela-palvelua voi saada myös kuntien tiloissa toimivista asiointi- ja lähipalvelupisteistä.

Kelalaiset jalkautuvat tarvittaessa myös erilaisiin tapahtumiin ja esimerkiksi työpaikoille. Kelan pop up -palvelua on ollut tarjolla muun muassa asunnottomien yössä, ruokajonoissa, opiskelijoiden tapahtumissa, työllisyysmessuilla ja jopa telakalla.

Kelan läntisen alueen palvelupisteistä kaksi kolmesta toimii yhteisissä tiloissa kumppanin kanssa. Porissa Kelan palveluasiantuntijan voi tavata viikoittain kaupungin perusturvan ja Ohjaamon tiloissa. Samanlainen yhteistyö käynnistyi keväällä työllisyyden kuntakokeilun Porin ja Ulvilan toimipisteillä.

Porin Ohjaamopalveluiden esimiehenä toimivan Hanna-Riikka Vesterholmin mukaan on tärkeää, että asiakkaan palvelutarve arvioidaan monialaisesti. Muuten jokin palvelu tai tuki voi jäädä kokonaan saamatta.

”Monesti asiakkaat eivät ole tunnistaneet palvelutarvettaan tai eivät osaa sanoittaa sitä ennen kuin ammattilainen kysyy oikeat kysymykset. Mahdollista on myös, että he ovat jo yrittäneet saada apua aikaisemmin, mutta ovat jääneet palvelutta. Tavallaan ollaan tyydytty tilanteeseen ja muu edistyminen junnaa paikallaan”, Vesterholm sanoo.

Ohjaamon työntekijöiden näkökulmasta Kelan läsnäolo helpottaa asiakkaiden asioiden selvittelyä ja niiden eteenpäin viemistä. Nuori saa avun yhden katon alta eikä joudu kulkemaan luukulta toiselle, Vesterholm kuvaa.

”Nuoren palvelupolku lyhenee ja asioiden hoitaminen nopeutuu. Kelan päivystys Ohjaamossa saa nuorilta paljon kiitosta.”

Myös Porin perusturvan aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen-Olejniczak on tunnistanut saman ilmiön. ”Erityisesti tällaisesta yhteispalvelusta hyötyvät ne asiakkaat, joille etuuksien ja tukien hakeminen on uutta tai vaikeaa tai jotka kokevat etuuksien hakemisen viidakossa tarpomiseksi”, Virtanen-Olejniczak sanoo.

Yhdellä käynnillä voi hoitaa monta asiaa

Kumppaniyhteistyötä tehdään Kelassa monella eri tavalla, ja se muotoutuu erilaiseksi eri paikoissa. Yhteistyö Porin perusturvan kanssa sai alkunsa, kun kaupunki ja Kela tahoillaan huolestuivat siitä, saavatko kaikki asiakkaat asiansa hoidettua, kun he joutuvat asioimaan useammassa paikassa.

”Porin perusturvan tiloissa on jo useamman vuoden ajan käynyt säännöllisesti Kelan palveluasiantuntija yhtenä päivänä viikossa. Samassa tilassa oleva Kelan neuvonta ja ohjaus on varsinkin maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden asioiden hoitamisessa ollut korvaamaton apu”, Virtanen-Olejniczak kertoo.

Porin perusturvan tiloissa maahanmuuttajataustainen asiakas voi asioida sosiaalipalveluissa ja TE-toimistossa. Samalla käynnillä on siis mahdollista hoitaa monta asiaa ajan tasalle. Asiakkaan kanssa tapaamiseen tulee usein mukaan hänen oma työntekijänsä sekä tarvittaessa tulkki.

Yksi toimintamallin tavoitteista onkin, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja avun yhdellä kertaa ja että hänen asiansa etenee ilman, että se vaatisi häneltä useassa toimistossa asioimista. Yhteistyöstä hyötyvät erityisesti ne asiakkaat, jotka tarvitsevat asiointiin muita enemmän tukea.

Suosittelemme sinulle
Kela ja kunta muuttivat yhteen

Ymmärrys kumppanin toimintatavoista helpottaa yhteistyötä

Kelan ja muiden toimijoiden välisiin toimintamalleihin vaikuttaminen voi olla hidasta. Porissa on kuitenkin yhdessä tekemällä saatu puolin ja toisin sujuvoitettua asioiden etenemistä ja poistettua monia väärinymmärryksiä. Vastakkainasettelu vähenee, kun keskinäinen ymmärrys ja osaaminen toisen toimintatavoista lisääntyy.

”Työyhteisössämme Kelan virkailija on odotettu työntekijä. He ovat jo osa työyhteisöämme”, Virtanen-Olejniczak toteaa.

Porin Ohjaamossa Kelan työntekijä kuuluu Ohjaamon omaan verkostoon ja osallistuu verkostotapaamisiin. Kelan työntekijän esihenkilö kuuluu Ohjaamon johtoryhmään.

”Koen nämä yhteisesti sovitut tapaamiset tärkeiksi ja merkittäviksi yhteistyön kannalta. Samoissa tiloissa on myös helpompi hyödyntää eri alojen asiantuntijoiden osaamista matalammalla kynnyksellä”, Vesterholm sanoo.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje