Siirry sisältöön
På svenska
|
21.9.2016

Ojämlikhet i anställningsförhållanden hotar den sociala freden

Juristen Saku Timonen korrigerar förvillelser i Finlands kanske mest populära blogg.
Teksti Johanna Hytönen | Kuvat Mikko Nikkinen
Saku Timonen

Pohjoiskarjalainen juristi Saku Timonen taistelee uuninpankolta rakenteellista syrjintää vastaan.

 

Den nordkarelska juristen Saku Timonen skriver Finlands kanske mest populära blogg. Bloggen Uuninpankkopoika har en halv miljon läsare i månaden.

På några år har Timonen satt sig in i frågor som anknyter till invandringspolitiken och social jämställdhet med precisionen hos en före detta ämbetsman. Han ser det ekonomiska läget och ojämlikheten som de största problemen i Finland idag.

Saku Timonen: De orsakar arbetslöshet och social utslagning. Ojämlikheten ökar, då regeringens företagsstöd går direkt till företagens utdelningar i stället för att bidra till sysselsättning.

Stöden fyller hål i kommunbudgetar

Enligt Timonen är oavlönat arbete en av de mest uppenbara orsakerna till ojämlikhet. I Finland utförs det bland annat inom ramen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Från början var syftet med arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte att få de långtidsarbetslösa tillbaka in i arbetslivet. Idén har kopierats från Storbritannien.

Enligt Timonen är oavlönat arbete en av de mest uppenbara orsakerna till ojämlikhet.

Saku Timonen: Rätt uppfattad är arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte något positivt. I Finland utnyttjas den emellertid till exempel till att fylla hål i kommunernas budgetar. Bakgrunden till detta är ett beslut enligt vilket kommunerna betalar hälften av det arbetsmarknadsstöd som beviljats av FPA. Tack vare arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte får kommunen sysselsättningspengar från staten, och arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte blir en finansiär av kommunekonomin.

Detta leder till ojämlikhet, oro och främlingsfientlighet. Jag tar kommunens byggarbetsplats i Juga som ett exempel. I kommunens projekt deltar arbetstagare på olika nivåer: anställda hos entreprenören, kommunanställda, mottagare av lönesubvention från kommunen och deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Människor i helt ojämlik ställning utför exakt samma arbete.

Detta visar för människorna att de inte är jämlika och att detta dessutom är helt i sin ordning. Då en människa har tillägnat sig denna insikt är det lätt för henne att tro på någon som kommer och säger att invandrarna tar hennes jobb och förmåner.

Hotet från islam spökar

Timonen beskriver ökningen av rasismen som ett alleuropeiskt fenomen. Högerextremistiska rörelser blev mer aktiva efter terrorattentaten mot World Trade Center i New York år 2001.

Saku Timonen: Det uppstod en uppfattning om att det finns en världsomfattande islamistisk rörelse som även de muslimska invandrarna har associerats med. Många människor lyssnar till denna sirensång på nätet.

Jag har redan gett upp tanken på att kunna få dessa människor, såsom medlemmarna i Finska motståndsrörelsen, att ändra åsikt. Därför nöjer jag mig med att genom mina inlägg förhindra att ännu fler ska börja tänka som dessa människor.

Nedskärningar i utbildningen fördummar

Enligt Timonen kan samhället på många sätt förebygga ojämlikheten och den oro den leder till.

Saku Timonen: Det viktigaste är att låta bli att skära ned på utbildning. Nedskärningar i utbildningen ökar dumheten.

Ojämlikheten ökar också genom att barn till arbetslösa inte har rätt till dagvård på heltid. I lagstiftarens ögon är de inte jämlika med andra barn. Detta ger barn till arbetslösa sämre förutsättningar och sänder en signal att de inte är lika viktiga.

Man ska också komma ihåg att Finland kontinuerligt fått anmärkningar av Europarådet gällande den alltför låga nivån på grundtryggheten. Det kan inte vara rätt att en 70-åring dör i brödkön på grund av pensionärsfattigdom.

Social- och hälsovårdsreformen kan minska ojämlikheten. En misslyckad reform skulle förvärra situationen.

Valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna fungerar säkert i Helsingfors men inte i Juga. Vi är utlämnade till den serviceproducent som vårddistriktet har valt.¶

Sakari Timonen

Juris kandidat och socialdemokratisk ledamot av kommunfullmäktige, boende i Juga. Har bland annat arbetat som jurist i Helsingfors stadskansli i tio år.

Startade sin blogg Uuninpankkopoika för sex år sedan efter att ha återvänt från södra Finland
till sina hemtrakter i Juga. Bloggen publiceras nu på tidskriften Images webbplats.

Vad jag skulle ändra med socialskyddet

Det grundläggande utkomststödet borde justeras till en tidsenlig nivå. Det nuvarande beloppet håller en nätt och jämnt vid liv men man kan inte leva av det.

 

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje