Eriarvoisuus

Sosiaaliturvan yhtenä tavoitteena on vähentää sosiaalista epätasa-arvoa eli eriarvoisuutta.

Kelan tutkimusten ja tilastojen avulla on mahdollista huomata eriarvoisuuden mahdollinen nousu. Kelan vetämässä pohjoismaisessa TITA-hankkeessa (Tackling Inequalities in Time of Austerity) selvitetään mahdollisuuksia eriarvoisuuden välttämiseen myös taloudellisen matalasuhdanteen aikana.

Lisää luettavaa