Siirry sisältöön
Näkemyksiä sosiaaliturvasta
|
6.3.2018

Miksi kannustinloukusta ei pääse irti, Juho Saari?

Eriarvoisuuden vähentämistä selvittävän työryhmän puheenjohtaja Juho Saari on keskustellut yhteiskunnan vähäosaisimpien kanssa leipäjonoissa, neulanvaihtopisteissä ja kaduilla.
Teksti Johanna Hytönen | Kuvat Vesa Tyni
Omaan elämäntilanteeseen sopeutuminen on vähäosaiselle suurin riski. Avun hakeminen edellyttäisi arjen rakentamista uudelleen, sanoo Juho Saari.

Omaan elämäntilanteeseen sopeutuminen on vähäosaiselle suurin riski. Avun hakeminen edellyttäisi arjen rakentamista uudelleen, sanoo Juho Saari.

Eriarvoisuutta vähennettävä

Sosiaaliturvaa on laajennettu viimeiset 50 vuotta, ja siihen on lisätty uusia osia. 2000-luvun julkistalouden niukkuus ja työllisyys- ja väestörakenteen muutos ovat pakottaneet meidät pohtimaan, miten sosiaaliturva pitäisi uudistaa kokonaisuutena.

Sosiaaliturvamme etuuksien ja palvelujen taso ei ole kansainvälisessä vertailussa mitenkään erityisen hyvä.

Suomen ongelmana ei ole lähtökohtaisesti se, että sosiaaliturvan menot olisivat poikkeuksellisen korkeat. Sosiaaliturvamme etuuksien ja palvelujen taso ei ole kansainvälisessä vertailussa mitenkään erityisen hyvä. Ongelman muodostavat suuret käyttäjämäärät ja jokseenkin vähäinen vaikuttavuus.

Sen vuoksi meidän täytyy kiinnittää jatkossa huomiota siihen, miten tulonsiirtoja ja palveluja koordinoidaan ja miten esimerkiksi työttömyyden ja sairauksien vaikutusta toimeentuloon pystytään lieventämään oikein suunnitelluilla palveluilla.”

Ylivelkaantuminen ehkäistävä ennakolta

”Ylivelkaantuneet ovat yhteiskunnassamme merkittävä ryhmä, joka tarvitsisi sosiaalisia palveluja. Ylivelkaantumiseen on yritetty puuttua sääntelemällä luoton­antoa, mutta siinä ei ole onnistuttu.

Parhaiten toimisi positiivinen luottorekisteri, jossa olisi lue­teltuna henkilön velat ja vastuut.

Osa luotonantajista kiertää pien­lainoille asetettuja rajoituksia myön­tämällä pienlainaksi määritellyn summan ylittäviä luottoja. Se vain pahentaa velkaongelmaa. Parhaiten toimisi positiivinen luottorekisteri, jossa olisi lue­teltuna henkilön velat ja vastuut.

Ylivelkaantumiselle on tyypillistä, että velkaantunut yrittää sopeutua tilanteeseensa ottamalla lisävelkaa. Lisävelalla hän uskoo pärjäävänsä lyhyellä tähtäimellä paremmin. Helpotus on kuitenkin tilapäinen. Pahimmassa tapauksessa velkaantuminen jatkuu. Ihminen menettää vähitellen uudistumiskykynsä ja kestävyytensä ja väsyy.

Niukkuus kasaantuu ja elämästä tulee selviytymistä päivästä toiseen. Riippuvuudet, kuten peliriippuvuus, ja niihin liittyvä toiveajattelu sekä kimmoisuuden väheneminen pahentavat tilannetta. Ilman oikein ajoitettuja palveluja tai muuta apua ihminen voi joutua tilanteeseen, jossa hän menettää kaiken – perheen, työn ja kodin.”

Köyhyyteen sopeutuu

”Köyhyys on suhteellinen käsite. Itse määrittelen, että köyhyyteen liittyvät alhainen elintaso, heikentynyt elämänlaatu ja epäterveelliset elämäntavat.

Euroopan unioni arvioi AROPE-indikaattorin avulla EU-valtioiden kansalaisten köyhyysriskiä. Köyhyysmittari laskee riskin vertailemalla tulojen suuruutta ja käytössä olevien hyödykkeiden määrää sekä mahdollisuutta olla työmarkkinoiden käytettävissä.

Lyhytaikainen työ ei maksa vaivaa.

Olen tutkimusryhmäni kanssa selvittänyt kaikkein vähäosaisimpien kokemuksia. Heidän suurin haasteensa on, että he sopeutuvat tilanteeseensa. Moni kertoo, että aktivoituminen työhön, koulutukseen tai kuntoutukseen vaikeuttaisi välittömästi hänen asemaansa. Muutaman päivän työ merkitsee usein sitä, että hän joutuu uudestaan perustelemaan oikeutensa saamiinsa etuuksiin. Lyhytaikainen työ ei maksa vaivaa. Kyse ei ole taloudellisista kannustimista vaan siitä, että nämä ihmiset tarvitsisivat apua arjen rakentamisessa uudelleen.

Moni nuori tarvitsisi kanssakulkijan, joka auttaisi sosiaalisten suhteiden hallinnassa ja palvelujen hakemisessa.

Parhaiten eriarvoisuutta pystyttäisiin vähentämään, kun ihmisille tarjottaisiin mahdollisuuksia ja palveluja nuorena. Moni nuori tarvitsisi kanssakulkijan, joka auttaisi sosiaalisten suhteiden hallinnassa ja palvelujen hakemisessa.”

Eriarvoisuuden vähentämistä selvittävä työryhmä päättää työnsä ja jättää mietintönsä maaliskuussa 2018.

Juho Saari

Asia, jonka muuttaisin sosiaaliturvassa: Sovittaisin palvelut ja tulonsiirrot sekä sääntelyjärjestelmät riskikohtaisesti johdonmukaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka yhtäältä vastaisivat kansalaisten tarpeisiin ja toisaalta lisäisivät kansalaisten toimintakykyä ja mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje