Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva, Etuudet
|
14.9.2018

Näin muodostuu iäkkään hoivapolku

Vamman, sairauden tai ikääntymisestä johtuvien muutosten vuoksi apua tarvitsevan vanhuksen hoiva on monimuotoinen tilkkutäkki. Hoivan kustannukset jakaantuvat Kelan ja kuntien kesken.
Teksti Johanna Hytönen | Kuvat Essi Kuula

1. Toimintakyky heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti 1 vuoden ajan: Eläkettä saavan hoitotuki

2. Pärjää kotona: Kunnan kodinhoitoapu

3. Omaishoitaja: Omaishoidon tuki

4. Laitoshoito julkisella tai yksityisellä puolella: Hoivakotiin maksettava eläkkeensaajan asumistuki. Asumistukea voidaan maksaa 85 % kohtuullisista asumismenoista.

Eläkettä saavan hoitotuki

Toimintakyvyn heikentymisellä tarkoitetaan, että ihmisellä on vaikeuksia huolehtia itsestään ja selviytyä arjen toiminnoista, kuten peseytymisestä, pukeutumisesta, välttämättömistä kotitaloustöistä tai asioinnista kodin ulkopuolella. Korotettua hoitotukea maksettiin kolmasosalle ja ylintä tukea neljäsosalle saajista.

Hoitotuki on porrastettu kolmeen osaan avuntarpeen mukaan:

  • Perushoitotuki on 70,52 e/kk.
  • Korotettu hoitotuki on 153,63 e/kk.
  • Ylin hoitotuki on 324,85 e/kk.

Yleisimmät sairausryhmät eläkettä saavan hoitotuen saajien joukossa vuonna 2017

  • Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 29 %
  • Hermoston sairaudet 25 %
  • Verenkiertoelinten sairaudet 16 %
  • Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet 10 %

Näin eläkettä saavan hoitotukea maksettiin

  • Perushoitotukea maksettiin 89 800 (41 %) hoitotuen saajalle vuonna 2017.
  • Tuen saajista 76 % oli 65 vuotta täyttäneitä. Suurin yksittäinen ikäryhmä olivat 85–89-vuotiaat (17 %). Sata vuotta täyttäneitä oli 743.
  • 16–64-vuotiaiden saajien määrä on vähentynyt kymmenen vuoden aikana 8 %. 65 vuotta täyttäneiden määrä on lisääntynyt 24 %. Eliniän piteneminen lisää ikääntyneiden hoitotuen tarvetta. Saajista 60 % oli naisia.

Lähteet: Kela ja Sotkanet

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje