Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva, Etuudet
|
11.9.2017

Entinen oikeusministeri luottaisi ihmisen sanaan

Omaan ilmoitukseen luottaminen vähentäisi kustannuksia ja byrokratiaa sosiaaliturvan päätöksenteossa.
Teksti Johanna Hytönen | Kuvat Sami Heiskanen

Ihannetilanteessa sote-mallin pilotit toteutetaan ennen lopullista päätöksentekoa, ja ne vaikutta­vat siihen, sanoo Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax.

Pitkäaikainen vihreiden valtakunnanpoliitikko Tuija Brax siirtyi pari vuotta sitten eduskunnasta järjestömaailmaan. Vuodesta 2015 lähtien hän on työskennellyt Sydänliiton pääsihteerinä. Miten lainsäätäjän tulisi hänen mielestään ohjata ihmisten elämänvalintoja?

Olisi hienoa, jos sairausvakuutusjärjestelmä voisi hyvittää esimerkiksi liikuntaharrastuksesta.

Tuija Brax: Tämä on iso filosofis-juridinen kysymys. On asioita, joiden edistäminen on yleisesti hyväksyttyä, kuten työmatkapyöräily. Sen myönteinen kerrannaisvaikutus yhteiskuntaan on niin suuri, että sitä kannattaisi suosia verotuksellisesti. Lainsäätäjä voi vaikuttaa kansalaisten elämänvalintoihin myös esimerkiksi kaavoituksen ja liikenteen ratkaisuin. Tiedämme esimerkiksi, että kannattaa kaavoittaa lähiliikuntapaikkoja. Se kannustaa terveyttä ylläpitävään liikuntaan.

Tuija Brax: Sen sijaan esimerkiksi ruokailutottumuksista tai liikunnan määrästä on paljon vaikeampaa suosia tai sakottaa. Olisi hienoa, jos sairausvakuutusjärjestelmä voisi hyvittää esimerkiksi liikuntaharrastuksesta. Mutta miten sitä mitattaisiin? Alkoholiuudistus on sitten esimerkki ratkaisusta, jossa lainsäätäjä, ainakin nyt julkistetussa versiossa, suosii terveydelle haitallista valintaa. Alkoholiuudistuksella heikennetään monien ihmisten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia.

Kuinka suuri on sosiaalietuuksien väärinkäytön riski?

Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin on herättänyt keskustelua lainsäätäjän oikeudesta määritellä ihmisten parisuhde. Asumisjärjestely vaikuttaa perhekunnan määrittelyyn esimerkiksi asumistukea haettaessa. Yhteisasuminen on opiskelijoiden joukossa muuta väestöä yleisempää.

Kyllä kansalainen itse tietää, onko hän avoliitossa vai ei.

Tuija Brax: Epäselvissä tilanteissa pitäisi aina olla niin, että kansalainen itse sanoo, miten asia on. Kyllä hän tietää, onko hän avoliitossa vai ei. Asia tulee vielä ajankohtaisemmaksi, jos yhteisasuminen yleistyy. Lakia tulkitsevien laitosten pitäisi myös pystyä antamaan selkeitä ja avoimia ohjeita etuuksia hakeville. Kelankin pitäisi sanoa suoremmin, miten vuokrasopimus pitää tehdä, ettei yhdessä asuvia kämppäkavereita tulkita samaan ruokakuntaan kuuluviksi.

Lainsäätäjällä on tietenkin asiasta päävastuu. Lainsäätäjän tulee jo kansantaloudellisistakin syistä arvioida, kuinka paljon resursseja kannattaa laittaa hyvin tulkinnanvaraisen asian, kuten parisuhteen laadun, selvittämiseen. Pitäisi aina miettiä, mikä on ihmisten sanaan luottamisesta saatavan selkeyden hyöty, ja verrata sitä mahdolliseen etuuksien hyväksikäytöstä seuraavaan riskiin. Kuinka paljon etuuksien väärinkäytöstä todella voisi olla haittaa?

Lakien valmistelu jää pintapuoliseksi

Myös lainsäädännön yhteisvaikutus voi hallitsemattomasti vaikuttaa ihmisten yksityisen päätäntävallan alueelle kuuluviin asioihin.

Tuija Brax: Lainsäädännön yhteisvaikutuksia ei voi kukaan täysin arvioida. Silti ne pitäisi pystyä ennakoimaan nykyistä paremmin. Tähän on kiinnitetty toistuvasti huomiota, ja eduskunta on antanut asiasta useita ponsia, jotka sitovat hallitusta. Valitettavan usein lainsäädännön kiirehtiminen aiheuttaa, että selvitys tehdään liian nopeasti ja pintapuolisesti eikä asiantuntijoita kuunnella.

Tuija Brax
  • 52-vuotias Sydänliiton pääsihteeri ja oikeustieteen kandidaatti
  • vihreiden puheenjohtaja 1995–1997
  • kansanedustaja 1995–2015 ja oikeusministeri 2007–2011
  • Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 1993–2000 ja 2005–2012
  • Kirkon ihmisoikeuksien neuvottelukunnan varapuheenjohtaja 1998–2007
  • SOS-lapsikyläsäätiön hallituksen puheenjohtaja

Asia, jonka muuttaisin sosiaaliturvassa: Työnteko ja sosiaaliturva pitäisi sovittaa yhteen kannustavalla tavalla.

 

 

 

 

 

 

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje