Siirry sisältöön
kari-pekka, Näkemyksiä sosiaaliturvasta
|
27.9.2016

Voitamme kaikki, jos nuori työllistyy

Työllisyys on ollut taas kuuma puheenaihe budjettiriihen aikaan. Ja hyvä niin, sillä työttömyydestä maksavat kovan hinnan niin työttömät kuin yhteiskuntakin.

Kela maksoi viime vuonna työttömyyskorvauksia 2 mrd. euroa. Kelahan maksaa työttömän perusturvaa eli matalimman tasoista rahallista tukea. Työttömyyskorvauksia maksavat lisäksi työttömyyskassat ansiopäivärahana.

Tänä vuonna Kelan työttömyysturvamenot ovat todennäköisesti hieman edellisvuotista suuremmat.

Asumis- ja toimeentulotuki kuuluvat yhtälöön

Työttömyyskorvausten lisäksi haetaan usein yleistä asumistukea. Noin 60 %:ssa yleistä asumistukea saavista ruokakunnista ainakin yksi henkilö on työtön.

Joka kuukausi Kela maksaa 150 000 kotitaloudelle, jossa joku on työtön, yhteensä n. 53 milj. euroa yleistä asumistukea. Viime vuonna tästä koituneet menot olivat 560 milj. euroa, ja tänä vuonna menot tulevat kasvamaan selvästi.

Ensi vuonna Kelan hoidettavaksi siirtyvä perustoimeentulotuki on monelle työttömälle välttämätön etuus. Lähes kolmannes niistä talouksista, jotka saavat Kelan työttömyysetuutta, saa samanaikaisesti myös toimeentulotukea.

Viime vuonna toimeentulotukea maksettiin 746 milj. euroa. Arviolta 40–50 % siitä maksettiin työttömien kotitalouksille.

Työttömyyden ja siitä aiheutuvien kulujen pienentämiseen tuntuu olevan yhtä paljon ehdotuksia kuin on ehdottajiakin. Tuoreista ideoista tuntuu olevan pula, mutta välillä niitäkin tulee.

Kokeilemisen arvoinen

Rakennusliitto on ehdottanut, että ilman opiskelu- tai työpaikkaa jäänyt nuori voitaisiin palkata töihin 6 euron tuntipalkalla. Näitä nuoria on vuonna 2015 arvioitu olevan 14 % 15–29-vuotiaista eli noin 140 000 henkilöä.

Kokeilun taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida etuuksien näkökulmasta. Lähinnä asiaa voidaan tarkastella laskennallisesti kaikkien Kelan työttömyyskorvausta saavien perusteella. Periaatteellisella tasolla tilanne, jossa kaikki työttömät työllistyisivät 6 euron tuntipalkalla, pienentäisi heidän asumistukeaan 20–30 %:lla eli noin 120–180 milj. eurolla.

Lisäksi 6 euron tuntipalkka tarkoittaisi jo sellaista palkkaa, että työttömyysetuutta ei maksettaisi. Heille ei pääsääntöisesti maksettaisi perustoimeentulotukeakaan, jos kuukausipalkka olisi noin 1 150 euroa. Siitä käteen jäävä tulo asumistuen kanssa on noin 1 460 euroa.

Rakennusliiton mallissa kokeilun piirissä olisivat työtä tai opiskelupaikkaa vailla olevat nuoret. Tämän joukon tilastollinen rajaaminen ja heidän nykyisin saamiensa tukien arviointi on vaikeaa. Jos kuitenkin oletamme, että kokeiluun osallistuvat kaikki 140 000 nuorta, se vähentäisi Kelan maksamia tukia vuositasolla n. 450 milj. euroa. Sen päälle tulisivat vielä säästöt toimeentulotuesta. Arviot ovat karkealla tasolla, mutta havaintona kiinnostavia.

Tiedän, että ehdotus ei ole ongelmaton. Kukaan ei halua Suomeen koulutusta vaille jäävien matalapalkkaluokkaa. Mutta jos työkokeilusta rakennetaan silta opintoihin tai paremmin palkattuun työpaikkaan, sitä kannattaa kokeilla ja yrittää kehittää eteenpäin.

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma johdattelee blogeissaan sosiaaliturvan ajankohtaisiin kysymyksiin

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje