Siirry sisältöön
På svenska
|
17.3.2016

Vårdledighet lockar inte pappor

Männen står fortfarande för en liten andel av mottagarna av hemvårdsstöd, men andelen ökar varje år.
Teksti Siru Keskinen

Barnet är cirka nio månader gammalt när föräldraledigheten tar slut. Efter det kan hemvårdsstöd betalas, om barnet vårdas hemma.

Större delen av familjerna får hemvårdsstöd åtminstone under en tid. Av de familjer vars föräldrapenningsperiod upphörde år 2012 fick 89 procent hemvårdsstöd. Ändå har antalet barn som omfattades av hemvårdsstödet minskat. Vid utgången av år 2014 omfattade hemvårdsstödet bara 48 procent av de barn under 3 år för vilka föräldrapenning inte utbetalades. Vid utgången av år 2000 var andelen 58 procent.

Faderskapsledighet i stället för vårdledighet

Hemvårdsstöd utbetalades åt 110 000 personer år 2015. Antalet kvinnor som fick stöd har minskat under på senare år, medan antalet män har ökat något. År 2015 stod männen för 6,9 procent av hemvårdsstödtagarna. Andelen män bland stödtagarna har ökat så småningom från år 2001, då deras andel var 4,0 procent.

Efter föräldraledigheten kan fadern även ta ut högst 54 vardagar faderskapsledighet. Förra året fick ett rekordstort antal fäder, 65 500, faderskapspenning. Av dem fick 42 procent faderskapspenning efter föräldrapenningsperioden. Fäderna tog i genomsnitt ut 27 faderskapspenningdagar efter föräldrapenningsperioden.

Fädernas perioder nästan 
lika långa som mödrarnas

När stödmånaden för hemvård börjar är barnets vårdare nästan alltid en förälder, i allmänhet modern. Av stödmånaderna började endast 2,9 procent med att fadern vårdade barnet. De fäder som får hemvårdsstöd verkar ta ut nästan lika långa stödperioder som mödrarna.

Av de mödrar som fick hemvårdsstöd fick 54 procent stöd under högst ett år, 30 procent under 13–24 månader och 16 procent över 24 månader. Av de fäder som fick hemvårdsstöd fick 55 procent stöd under högst ett år, 33 procent under 13–24 månader och 12 procent över 24 månader. Stödperiodens längd kan minskas av att modern återgår till föräldradagpenning när ett nytt barn är på väg.

Även partiellt stöd 
 betalas oftare åt kvinnor

Partiell vårdpenning betalas åt föräldrar till små skolbarn, som på grund vård av barnet har gått ned i arbetstid. Båda föräldrarna kan vara på partiell vårdledighet under samma period, så länge som föräldrarna vårdar barnet under olika tider. År 2015 var antalet stödtagare 13 800, och 7,5 procent av dessa var män.

Flexibel vårdpenning har sedan början av år 2014 betalats åt föräldrar till barn under 3 år, om föräldrarnas arbetstid är högst 30 timmar i veckan. Stödet ökar om arbetstiden är högst 60 procent av det normala och minskar om arbetstiden är högst 80 procent av det normala. Större delen av stödtagarna (74 procent) fick det lägre stödet. Det högre stödet betalades något oftare åt män än åt kvinnor. Det högre stödet betalades åt 25 procent av kvinnorna och 29 procent av männen.

År 2015 ökade antalet personer som fick flexibel dagpenning från 15 800 till 17 300. Andelen män bland stödtagarna var 10,3 procent. Partiella barnavårdsstöd har alltså relativt sett lockat män något oftare än hemvårdsstödet. ¶

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje