Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
16.3.2016

Uusi toimeentulotuen tietovarasto Kelaan

Ensi vuodesta alkaen perustoimeentulotuen valtakunnalliset tilastot ovat saatavilla entistä nopeammin ja tarkemmalla tasolla.
Teksti Satu Kontiainen

Toimeentulotukea sai vuonna 2014 kaikkiaan 253 448 kotitaloutta. Keskimääräinen tuki oli 481 euroa, ja tukea saatiin keskimäärin 6 kuukaudelta vuoden aikana.

Nämä luvut ovat peräisin toimeentulotuen vuositilastosta, jonka tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoamaan toimeentulotukirekisteriin. THL kerää rekisteriin kunnilta tietoja toimeentulotukea saaneista kotitalouksista, tuen kestosta ja määrästä sekä kotitalouden koosta ja rakenteesta. Lisäksi THL kerää tietoa asiakkaiden tulolähteistä ja pääasiallisesta toiminnasta.

Vuoden 2017 alusta alkaen osa toimeentulotuen lakisääteisistä tilastointitehtävistä siirtyy Kelan hoidettavaksi. Kela alkaa silloin hoitaa perustoimeentulotuen myöntämistä ja maksatusta.

”Kela kokoaa ja toimittaa THL:n rekisteriin tiedot perustoimeentulotuen osalta”, kertoo projektipäällikkö Elisa Saarela Kelasta. Hän vetää projektia, jossa toteutetaan toimeentulotuen tietokokonaisuus Kelan tietovarastoon.

”Kelan tietovarastosta tiedot ovat muun muassa kuntien, STM:n, tutkijoiden ja median käytettävissä. Kuntakohtaiset tilastoraportit tulevat saataville Kelan verkkosivuille.”

Tarkempaa tietoa ja nopeampaa palvelua

Valtakunnallisesti toimeentulotuen tilastointi paranee ensi vuonna monelta osin. Toimeentulotukilain ja sosiaalihuoltolain lisäksi Kelaa velvoittaa laki Kansaneläkelaitoksesta, jossa säädetään myös Kelan tutkimus- ja tilastointitehtävistä.

”Tämä tarkoittaa, että Kela toimittaa toimeentulotuen valtakunnalliset tilastot aiempaa nopeammin ja tarkemmalla tasolla”, Elisa Saarela kertoo.

Tähän saakka tilasto on perustunut yli 300 eri kunnan toimittamiin tietoihin, joista osa ei ole edes ollut sähköisessä muodossa.

”Myös tietojen yhdenmukaisuus paranee”, lisää Kelan toimeentuloturvaetuuksien tilastoasiantuntija Heidi Kemppinen.

”Tähän saakka tilasto on perustunut yli 300 eri kunnan toimittamiin tietoihin, joista osa ei ole edes ollut sähköisessä muodossa.”

Kela ottaa käyttöön yhdenmukaiset määritelmät esimerkiksi sosioekonomisen aseman ja pääasiallisen toiminnan osalta.

”Nämä ovat olleet tilaston epäluotettavimpia tietoja. Kelalla on tiedoille yksi valtakunnallinen linja jatkossa. Samalla on hyvä muistaa, että tältä osin tilastotiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin nähden”, Kemppinen painottaa.

Ensimmäiset tilastot helmikuussa

Kela odottaa toimeentulotuen rekisterille suuria käyttäjämääriä heti alkukeväästä 2017. Rekisterin rakentaminen onkin hyvässä vauhdissa, ja testaamaan päästään aikataulun mukaan syksyllä. Tekemiseen tarvitaan noin 25 henkilön osaamista.

”Olemme tehneet laajat selvitykset kuntien, THL:n ja STM:n käyttäjätarpeista. Myös Kelan sisäiset tarpeet on selvitetty”, Elisa Saarela kertoo.

Käyttäjät kaipaavat nykyistä tarkempaa tietoa tuensaajien tuloista ja menoista lajeittain. Tutkijoita ja päättäjiä kiinnostaa se, minkä takia toimeentulotukea joudutaan hakemaan ja toisaalta mihin sitä myönnetään. Miksi ensisijaiset etuudet eivät riitä?

Tutkijoita ja päättäjiä kiinnostaa se, minkä takia toimeentulotukea joudutaan hakemaan ja toisaalta mihin sitä myönnetään.

”Todennäköisesti on niin, että pienituloiset tarvitsevat toimeentulotukea muun muassa täydentämään asumistukea. Esimerkiksi suurissa kasvukeskuksissa asumismenot ovat nousseet niin suuriksi, että yleisessä asumistuessa hyväksyttävien enimmäisasumismenojen jälkeen niistä jää vielä paljon maksettavaa”, Heidi Kemppinen toteaa.

Kunnille on tärkeää saada ajantasaista tietoa toimeentulotuen saajista ja määristä. Vaikka perustoimeentulotuki siirtyy Kelan tehtäväksi, etuuden rahoitus säilyy ennallaan – kunnat maksavat siitä puolet ja valtio puolet. Kunnat tarvitsevat tietoa määrien kehityksestä muun muassa taloussuunnitteluaan varten.

”Odotuksena vaikuttaa olevan, että perustoimeentulotuen siirto Kelan hoidettavaksi vähentää toimeentulotuen alikäyttöä ja tuen menot kasvavat”, Kemppinen sanoo.

Kela julkaisee ensimmäiset toimeentulotuen tilastot helmikuussa 2017.

”Tammi–helmikuun ajan osa toimeentulotuen maksuista tulee vielä perustumaan kunnissa vuoden 2016 lopulla tehtyihin päätöksiin. Kevään 2017 kuluessa alkaa näkyä suunta, mihin saajien määrät ja menot asettuvat, kun Kela hoitaa tehtävää.”

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje