Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
21.12.2020

Työmarkkinatuen määrän kasvu taittui vuonna 2019 ‒ korona pysäytti työttömyysmenojen laskun

Kelan maksaman työmarkkinatuen määrä kääntyi vuonna 2019 laskuun ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Työttömyysturvan kokonaismenot pienenivät jo neljättä vuotta peräkkäin. Koronaepidemia sysäisi kuitenkin työttömyysturvan menot vuoden 2020 aikana takaisin nousuun.
Teksti Maarit Seeling | Kuvat Satu Karppinen
Kuvassa on kolmella eri janalla kuvattu maksetun työtyömarkkinatuen, ansiopäivärahan ja peruspäivärahan määrää vuosina 2014-2019.

Työttömyysetuuksia sai vuoden 2019 lopussa kymmenen prosenttia suomalaisista. Kela maksoi vuonna 2019 yhteensä noin 660 miljoonaa euroa työmarkkinatukea työllistämistä edistävien palveluiden ajalta.

Työttömyysturvan menojen lasku oli erityisen suurta ansioturvassa. Ansioturvan menot pienenivät vuodesta 2018 reilut kymmenen prosenttia ja perusturvan menot lähes viisi prosenttia.

Menojen pieneneminen näyttää kuitenkin jäävän väliaikaiseksi. Koronavuoden ennakkotietojen mukaan työttömiä oli vuoden 2020 lokakuussa 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kelan Koronamittarin mukaan työttömyysturvan saajien määrä oli marraskuussa 2020 reilut 18 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna.

Vaikka saajien määrä putosi lokakuusta kahdella prosenttiyksiköllä, heitä oli marraskuussa yhä edellisvuotta enemmän. Työttömyysturvan saajien kokonaismäärä oli marraskuussa yhteensä 236 074.

Nuorten aikuisten saajien osuus työmarkkinatuesta pieneni hieman

Työmarkkinatuen kokonaissumman yli kymmenen vuotta kestänyt nousu kääntyi laskuun vuonna 2019. Maksettu kokonaissumma oli kolme prosenttia pienempi kuin edellisvuonna.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettavan työmarkkinatuen kokonaissumma nousi 660 miljoonaan euroon vuonna 2019.

Työllistymistä edistäviä palveluita voivat olla esimerkiksi omatoiminen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta. Työnhakija sopii niihin osallistumisesta TE-toimiston asiantuntijan kanssa tehtävässä työllistymissuunnitelmassa.

Työmarkkinatukea maksettiin useimmin ikäryhmässä 25‒29-vuotiaat. Vielä vuonna 2014 suurin saajien ikäryhmä oli 20‒­24-vuotiaat.

Työttömyysetuuksien tilastofaktat 2019

  • Kela ja työttömyyskassat maksoivat vuonna 2019 työttömyysturvaa yhteensä 3 591 miljoonaa euroa. Työttömyyskassojen osuus summasta oli 1 721 miljoonaa euroa ja Kelan 1 870 miljoonaa euroa.
  • Maksettujen työttömyysetuuksien määrä oli vuonna 2019 lähes kahdeksan prosenttia pienempi kuin vuonna 2018.
  • Keskimääräinen ansiopäiväraha vuonna 2019 oli 61,95 euroa päivässä. Suuruusluokka oli sama kuin edellisvuonna.
  • Naisten saama ansiopäiväraha oli tyypillisesti 50–70 euroa päivässä ja miesten 60–80 euroa päivässä.
  • Keskimääräinen työmarkkinatuki oli vajaa 35 euroa päivässä eli 736 euroa kuukaudessa.

Maakuntaerot näkyvät työttömyysetuuksien jakautumisessa

Vuoden 2019 lopussa työttömyysetuuksia sai kymmenen prosenttia Suomen työikäisestä väestöstä. Se tarkoittaa lähes 330 000 henkilöä.

Yleisintä etuuksien saaminen oli Itä-Suomessa. Korkein suhdeluku, 20 prosenttia, oli itäsuomalaisessa Juuan kunnassa.

Työttömyysturvaa käytti vuoden 2019 lopussa pienin osuus väestöstä Pohjanmaan Luodossa, missä sitä sai asukkaista vain 3,4 prosenttia.

Mies sai vuoden 2019 lopussa useammin peruspäivärahaa

Yli 60 prosentille kaikista työttömyysetuuksien saajista maksettiin vuonna 2019 ainoastaan työttömyysturvan peruspäivärahaa. Työttömyysturvan perusturvaosuuden rahoittaa valtio. Ansioon suhteutettu osuus työttömyysturvasta rahoitetaan työntekijöiden maksamilla työttömyysvakuutusmaksuilla ja työttömyyskassojen jäsenmaksuilla.

Ansiopäivärahan saajista hieman yli puolet oli vuoden 2019 lopussa naisia. Alle 25-vuotiaita oli neljä prosenttia ja 50 vuotta täyttäneitä vajaa puolet.

Peruspäivärahan saajista hieman yli puolet oli vuoden lopussa miehiä. Saajista alle 25-vuotiaita oli 14 prosenttia ja 50 vuotta täyttäneitä 22 prosenttia.

Artikkelin lähteenä on käytetty Kelan ja Finanssivalvonnan julkaisua Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2019.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje