Siirry sisältöön
Puheenvuorot
|
9.5.2022

Det går att skapa kundorienterade tjänster när man utgår från forskningsbaserad information

Välfärdsområdena och FPA behöver ett gemensamt informationsunderlag för att kunna betjäna sina gemensamma kunder på bästa sätt. FPA:s datalager och forskningen inom FPA är till stor nytta för de välfärdsområden som inleder sin verksamhet i början av nästa år.

För några veckor sedan publicerades igen en internationell rapport där Finland för tredje gången i rad utropades till världens lyckligaste land. Utöver bruttonationalprodukten tog man i jämförelsen hänsyn till det förväntade antalet friska levnadsår, social delaktighet och socialt stöd till andra, friheten att göra personliga livsval, mängden korruption och den glädje och sorg man nyligen upplevt.

Även om kriterierna var mångsidiga och vi är medvetna om att vi lever i en välfärdsstat, förhåller vi finländare oss något ifrågasättande till informationen i rapporten. Vid sidan av uppföljningen av lyckoindexet behövs mångsidig information om hur det skyddsnät av tjänster fungerar som vi under årtionden har byggt upp i vårt samhälle.

Kunskapsbaserad ledning kräver ett gemensamt informationsunderlag

I välfärdsområdena får FPA en länge emotsedd samarbetspartner som man kan utveckla serviceverksamheten tillsammans med. Välfärdsområdenas och FPA:s gemensamma utmaning och möjlighet är att utveckla en smidig, kostnadseffektiv och samtidigt ändå kundorienterad servicestig för våra gemensamma kunder, där informationen om kundens servicebehov med kundens samtycke rör sig över organisationsgränserna.

Välfärdsområdena har till uppgift att producera räddningsväsendets tjänster och tjänster inom social- och hälsovården för befolkningen i området. FPA:s uppgift är igen att tillhandahålla socialskyddsförmåner och producera tjänster i anslutning till dem i hela landet.

Detta kommer att utgöra en gemensam utmaning för välfärdsområdena och FPA vad gäller kunskapsbaserad ledning, där den kunskapsbaserade ledningen kräver ett större gemensamt informationsunderlag för att man ska kunna planera och styra serviceverksamheten.

FPA:s datalager utnyttjas för samhällets väl

FPA:s datalager består av två separata helheter: Uppgifter om den sociala tryggheten som samlas genom FPA:s förmåner och de social- och hälsovårdsuppgifter som samlas i Kanta-tjänsterna.

Uppgifter om den sociala tryggheten i samband med olika livssituationer gällande befolkningen som bor i Finland och utomlands har samlats redan under flera årtionden. Datakvaliteten är av god nivå och FPA producerar utifrån den olika informationsprodukter som kan användas av FPA, samarbetspartner och kunder. Riksomfattande data utnyttjas i stor utsträckning bland annat för att utveckla lagstiftningen och serviceverksamheten samt för statistikföring, forskning och kommunikation. FPA har idag stor kunskap om hur man utvecklar och underhåller omfattande datalager.

Datalagren med Kanta-uppgifterna är också internationellt sett unika. De samlar patient- och receptuppgifter från olika system för gemensamt bruk, så att uppgifterna blir lättillgängliga och går att använda. FPA tillhandahåller information för forskning och myndighetsbruk inom ramen för den gällande lagstiftningen. FPA för också en fortlöpande diskussion med olika myndigheter bland annat om hur man genom att utveckla lagstiftningen bättre kan utnyttja informationen.

Ett mångsidigt informationsunderlag behövs för att kunna analysera konsekvenserna av stora samhälleliga förändringar, exempelvis social- och hälsovårdsreformen. I sista hand behövs det alltså för att utveckla de tjänster som var och en av oss använder.

Alla välfärdsområden kan i framtiden dra nytta av regionala analyser?

Det är FPA:s lagstadgade uppgift att producera forskningsdata om hur väl den sociala tryggheten svarar på de utmaningar som olika livssituationer medför, situationer som vi alla kan råka ut för. Aktuella forskningsresultat har publicerats bland annat om läkemedelsinformation, rehabilitering och utkomststöd. FPA producerar också forskningsmaterial för forskningsgrupper via Findata.

Forskningsenheten vid FPA har stött kommittén för social trygghet i alla skeden i samband med arbetet för reformen av den sociala tryggheten. Forskare och sakkunniga har deltagit i utarbetandet av problemrapporter och i bedömningen av alternativa modeller för social trygghet.

I detta arbete har vi kunnat utnyttja ett exceptionellt omfattande registermaterial om befolkningen i Uleåborg under åren 2013–2018. Med hjälp av materialet har vi utrett kundernas användning av förmåner och tjänster i olika befolkningsgrupper i Uleåborg. Motsvarande analyser kunde i framtiden vara till nytta för alla välfärdsområden.

FPA erbjuder också statistikdatabasen Kelasto. Databasen innehåller den viktigaste statistiken över den sociala trygghet som handhas av FPA. I tjänsten kan man ur statistikuppgifterna ta fram rapporter utifrån de sökkriterier man önskar, och granska utvecklingen kommun- och välfärdsområdesvis fram till i dag och flera år tillbaka i tiden. De historiska uppgifterna stöder utarbetandet av prognoser för den kommande utvecklingen. Vid behov kan man be FPA:s sakkunniga om hjälp med att analysera materialet.

Information är en central del av värdeflödet inom serviceproduktionen – utan korrekt, mångsidig och aktuell information kan aktörerna inom social- och hälsovården och FPA inte sköta sina uppgifter på ett högklassigt sätt.

Marina Lindgren

Direktör för FPA:s informationstjänster

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje