Siirry sisältöön
Puheenvuorot
|
8.2.2019

Suuren sosiaali­turva­uudistuksen aattona

Kuvittele lähes 6 miljoonan palan palapeli, jossa kuva muuttuu koko ajan.

Sosiaaliturvan uudistaminen tiedetään mittavaksi ja vaativaksi, mutta tarpeelliseksi tulevaisuuden haasteeksi. On hyvä, että siitä käydään laajaa keskustelua jo ennen päätöksenteon vaihetta.

Sosiaaliturva tehtiin aikanaan muuttumatonta maailmaa varten.

Uudistustarve liittyy yhteiskunnan laajoihin muutoksiin. Työn tekemisen syklit vaihtelevat yhä enemmän, ja työn, perheen ja opiskelun vaiheet vuorottelevat ja limittyvät elämässä. Sosiaaliturvamme on rakennettu paljon pysyväisempään maailmaan, jossa teknologian mahdollisuudet olivat paljon vähäisemmät, ja tieto oli kynällä ja paperilla hallittavissa.

Kun sosiaaliturvasta tehdään päätöksiä, ollaan poliittisen päätöksenteon ytimessä. Muutoksissa nostavat pintaan suuret linjakysymykset: Millaisena näemme ihmisen, ja mihin suuntaan haluamme ihmisen ja yhteiskunnan suhteen etenevän? Sosiaaliturvassa ei ole yhtä ainoaa oikeaa linjausta, vaan se perustuu vahvasti ideologisiin näkemyksiin. Demokratiaa kunnioittaen nämä linjaukset ovat poliittista päätöksentekoa.

Sosiaaliturva on suuri ideologinen kysymys.

Se, että istuva hallitus asettaa hankkeen valmistelemaan uudistusta seuraaville hallituskausille, ei ole ennenkuulumatonta. Mutta kun tehtävänä on tukea parlamentaarisesti keskustelua ja näkemysten muodostamista ja työtapana avoimuus ja verkostomaisuus, ollaan uuden äärellä. Tarvitsemme uusia tapoja lisätä yhteiskunnan kykyä suuriin uudistuksiin. Toimi-hanke on uudistuksen valmistelun ohella ollut toimintatapakokeilu.

Avoimen valmistelun vaiheessa, ennen päätöksenteon pakkoa ja painetta, ollaan voitu laaja-alaisesti pohtia ja keskustella. Hanke on edennyt vaiheittain: Mitä halutaan – mikä on mahdollista – miten siihen päästään. Verkkosivuilla on julkaistu jatkuvasti keskeneräistäkin valmisteluaineistoa, ja eri teemoista on järjestetty tilaisuuksia ja avauksia näkemysten muodostamisen tueksi. On pohdittu perustuslakia ja julkista taloutta mutta haettu myös ihmisten arkikokemusta päätöksenteon perustaksi.

Yhteiskunta tarvitsee enemmän välineitä suuriin ja pitkäkestoisiin uudistuksiin.

Hankkeessa on löydetty yhteisiä, pitkän tähtäimen tavoitteita sosiaaliturvan uudistamiselle. Yhteiskunnassamme on hyvinkin vahva yhteinen tahtotila pitää huolta heikommista, ja lisätä osallistumisen mahdollisuuksia. Osaamisen lisääminen ja työllistymisen tukeminen nähdään osana tätä. Ihmisen oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa haetaan myös, samoin kuin palvelujen ja etuuksien yhteen toimivuutta. Ja kaikki ovat yhtä mieltä myös siitä, että järjestelmän tulee olla selkeämpi ja ymmärrettävämpi.

Näiden peruspilareiden varassa ja niihin heijastaen on mahdollista pitää useamman hallituskauden mittainen, vaiheittainen uudistustyö sovitussa suunnassa.

Kun perustasta on sovittu, voi uudistustyö jatkua yli hallituskausien.

Suuria kysymyksiä ja pohdittavia kokonaisuuksia työssä riittää. Yhteinen tahtotila näyttäisi olevan, että järjestelmää on käännettävä kielteisestä myönteiseen ja mahdollistavaan. Miten se liittyy järjestelmän osiin ja käsityksiimme siitä, mikä ihmisiä kannustaa? Miten löydetään oikeat tavat yhdistää palveluita ja etuuksia ihmisen polulla, järjestelmässä, tietovarannoissa ja lainsäädännössä? Millaiselle ennakointitiedolle voidaan vuosikymmenien uudistustyö perustaa? Ja onko meillä riittävästi rohkeutta hyödyntää digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet?

Nämä kysymykset nousevat varmasti esille vaalikevään keskusteluissa ja näihin palaan sarjan tulevissa kirjoituksissa kevään kuluessa. Tulevat päätökset eivät ole vain aikansa vastauksia pitkään rakentuneen järjestelmän muutostarpeisiin, vaan ne vaikuttavat arjessa vielä pitkään. Siksi näitä on hyvä pohtia ja keskustella.

Keskustele Twitterissä

Mikä Toimi?

Perusturvan ja toimeliaisuuden hanke Toimi valmistelee työllisyyttä ja toimeliaisuutta lisäävää, eriarvoisuutta vähentävää sosiaaliturvan uudistusta seuraaville hallituskausille. Hankkeella on poikkihallinnollinen ohjausryhmä sekä asiantuntijoista koostuva projektiryhmä. Parlamentaariseen seurantaryhmään kuuluvat puolueiden, työmarkkinatahojen sekä yrittäjäjärjestöjen ja sosiaali- ja terveysalan keskeisten järjestöjen edustajat. Hankkeelle on asetettu kolme selvityshenkilöä.

Lue lisää:
Liisa Heinämäki

Kun on tehnyt töitä ja tutkimusta kunnissa, oppilaitoksissa, THL:ssä ja STM:ssä, pääsee osaksi eteenpäin katsovien asiantuntijoiden joukkoa luomaan periaatteita perusturvan kokonaisuudistukselle. Liisa Heinämäki katsoo aitiopaikalta yhtä yhteiskuntamme monimutkaisimmista kokonaisuuksista ja jäsentää sitä meidän ymmärrettäväksemme.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje