Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
28.2.2017

Potilaan maksuosuus lääkkeistä kasvoi noin 14 euroa

Lääkekorvausjärjestelmässä otettiin vuoden 2016 alusta käyttöön kalenterivuosittainen 50 euron alkuomavastuu. Peruskorvausprosenttia nostettiin ja kiinteitä omavastuita korotettiin.
Teksti Terhi Kurko ja Jaana E. Martikainen, Kela

Kelassa arvioitiin syksyllä 2015, että potilaiden vuotuinen omavastuu nousisi vuonna 2016 korvausmuutosten vuoksi noin 12 eurolla. Näyttää siltä, että arvio on ollut melko osuva.

Reseptitiedoston mukaan vuonna 2014 potilaiden keskimääräinen omavastuu korvattavista lääkkeistä oli 144 euroa vuodessa. Vuonna 2015 summa oli 151 euroa ja vuonna 2016 noin 165 euroa.

Neljännes korvauksista maksetaan syövistä ja autoimmuunisairauksista

Lääkekorvausmenoiltaan suurin lääkeryhmä oli vuonna 2016 syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat, johon kuuluu erilaisia syövän ja autoimmuunisairauksien hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Lääkeryhmästä maksetut korvaukset, 385 milj. euroa, muodostivat kokonaiskorvauksista 27 % eli reilun neljänneksen.

Toiseksi eniten korvauksia, 260 milj. euroa, maksettiin ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeistä. Tähän lääkeryhmään kuuluvat muun muassa diabeteslääkkeet.

Kolmantena kärjessä olivat hermostoon vaikuttavat lääkkeet, joiden korvaussumma oli 223 milj. euroa. Ryhmään kuuluvat osa kipulääkkeistä, psyykenlääkkeitä sekä neurologisiin sairauksiin käytettäviä lääkkeitä.

Korvausmenot kasvoivat euromääräisesti eniten, 24 milj. euroa, syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien lääkeryhmässä.

Korvausmenot kasvoivat euromääräisesti eniten, 24 milj. euroa, syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien lääkeryhmässä. Ryhmän lääkkeistä maksetut korvaukset ovat kasvaneet merkittävästi jo jonkin aikaa. Vuonna 2015 kasvu oli noin 32 miljoonaa euroa.
Veritautien lääkkeiden korvaukset kasvoivat toiseksi eniten, 19 milj. ­euroa. Ruuansulatuselinten ja aineen­vaihduntasairauksien lääkkeistä maksetut korvaukset kasvoivat 4 milj. ­euroa. Se on huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2015, jolloin kasvu oli 18 milj. euroa.

Kymmenestä lääkeryhmästä kuudessa korvausmenot pienenivät. Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden korvaukset vähenivät 11 milj. eurolla ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeiden 4 milj. eurolla. Viimeksi mainittuun ryhmään kuuluu esimerkiksi kipulääkkeitä, lihaksia rentouttavia lääkkeitä ja reumalääkkeitä.

Vielä vuonna 2015 lääkeryhmän korvaukset kasvoivat 5 milj. eurolla. Myös sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden korvaukset pienenivät. Niitä maksettiin 3 milj. euroa vähemmän, kun vuotta aiemmin korvaukset kasvoivat 10 milj.euroa.

Potilaiden maksettavaksi jäänyt summa kasvoi jonkin verran kaikissa tarkastelluissa lääkeryhmissä. Euromääräisesti kasvu oli suurinta sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden ryhmässä, 17 milj. euroa. Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkeryhmässä kasvu oli 8 milj. euroa ja hengityselinten sairauksien lääkkeiden ryhmässä 6 milj. euroa.

Potilaan osuus kustannuksista oli  syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien ryhmässä 4 % eli matalin ja systeemisesti vaikuttavien infektiolääkkeiden ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeiden ryhmissä  55 % eli korkein.

Artikkeleissa tarkasteltavat luvut perustuvat Kelan reseptitiedostoon ja sisältävät myös alkuomavastuuta kerryttäneet lääkeostot, joista ei ole maksettu korvauksia.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje