Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva, Etuudet
|
19.5.2017

Uusi eläketuki vakauttaa pitkäaikaistyöttömän arjen

Kela alkaa myöntää ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille suunnattua eläketukea 1.6.2017 alkaen. Hakeminen alkoi toukokuussa.
Teksti Jukka Nortio | Kuvat Markus Pentikäinen/Otavamedia

Eläketuki turvaa toimeentulon ikääntyneelle pitkäaikaistyöttömälle, joka on ollut lähes yhtäjaksoisesti työttömänä 5 vuotta.

Uutta eläketukea maksetaan enintään siihen saakka, kun tuensaaja siirtyy eläkkeelle tai täyttää 65 vuotta. Tuen tarkoitus on helpottaa erityisen vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ikääntyneiden kansalaisten talouden vakautta. Kela arvioi ennakkolaskelmien perusteella, että tuen saajia on noin 5 300 henkeä.

Ansiotulot eivät vaikuta eläketukeen

Eläketuki perustuu viime vuoden lopussa vahvistettuun työministerin mukaan nimettyyn Lex Lindström -lakiin. Uuden lain mukaista eläketukea voivat hakea 60 vuotta ennen 1.9.2016 täyttäneet ja lähes yhtäjaksoisesti viisi vuotta työttömänä olleet henkilöt. Työttömyysajaksi lasketaan myös muun muassa työttömälle maksetut sairauspäivärahapäivät.

Täysimääräisen tuen suuruus on sama kuin takuueläkkeen, joka on tällä hetkellä 760,26 euroa kuukaudessa.

Täysimääräisen tuen suuruus on sama kuin takuueläkkeen, joka on tällä hetkellä 760,26 euroa kuukaudessa. Tuensaajan pitää ilmoittaa, jos hänen tilanteessaan tapahtuu tuensaantiin vaikuttavia asioita – esimerkiksi, jos hän jää varhennetulle eläkkeelle.

– Ansiotulot, omaisuus tai puolison tulot eivät vaikuta eläketuen määrään. Tietyt tapaturma- sekä eräät työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet vaikuttavat eläketuen määrään. Myös ulkomailta saadut vastaavat etuudet huomioidaan eläketuen määrässä. Oleellista on, että hakija on täyttänyt tuen kriteerit 31.8.2016, sanoo eläkeryhmän lakimies Jenni Mäkelä Kelan lakiyksiköstä.

Kela lähestyi kirjeellä eläketukeen oikeutettuja

Kela on kouluttanut sekä asiakaspalvelussa että eläketukihakemusten käsittelyssä työskentelevää henkilökuntaansa. Myös kunnille ja TE-toimistoille on jaettu maaliskuusta alkaen kattavasti tietoa, jotta he voivat auttaa omalta osaltaan asiakkaitaan uuteen tukeen liittyvissä asioissa.

– Olemme tiiviissä aikataulussa valmistautuneet uuden tuen neuvontaan, hakemusten käsittelyyn ja maksamiseen. Heti vuoden alussa olemme informoineet henkilöasiakkaitamme tästä etuudesta kela.fi-sivustolla, ja keväällä olemme vielä täydentäneet tietopakettia, Mäkelä kertoo.

Kela on etsinyt tietojärjestelmistään potentiaalisia eläketuen saajia ja lähettänyt heille toukokuun alkupuolella etuutta koskevan kirjeen sekä hakulomakkeen.

– Olemme saaneet jo satoja hakemuksia. Vaikuttaa siltä, että asiakkaamme ovat hyvin tietoisia tästä etuudesta, Mäkelä sanoo.

Eläketukea ei makseta automaattisesti, vaan sen voi saada vain hakemuksen perusteella.

Eläketuki vapauttaa työttömyysturvan hakemiselta

Vaikka Kela on pyrkinyt kattavasti löytämään tuensaajat, poiminta ei ole ollut täydellinen.

– Meillä ei ole kaikista tukeen oikeutetuista riittävästi tietoa, jotta olisimme tavoittaneet aivan jokaisen. Siksi myös ne, jotka eivät ole saaneet kirjettä, voivat selvittää oikeuttaan eläketukeen ottamalla yhteyttä Kelan asiakaspalveluun. Toisaalta: tukea ei ole mikään pakko hakea, Mäkelä huomauttaa.

Eläketukea saavan ei tarvitse olla työttömänä työnhakijana ja aktivointitoimenpiteiden kohteena, jos hän ei itse halua.

Eläketuen tarkoitus on taata turvaa ja ennustettavuutta ikääntyneen pitkäaikaistyöttömän elämään, kun tuki myönnetään toistaiseksi. Näin asiakkaan ei tarvitse täyttää säännöllisesti työttömyysturvan edellyttämiä lomakkeita ja todistaa kuukausittain kelpoisuuttaan tuensaajaksi. Kun toimeentulo on turvattu eläkeikään saakka, tuensaajan ei tarvitse olla työttömänä työnhakijana ja aktivointitoimenpiteiden kohteena, jos hän ei itse halua.

Hyväkään uudistus ei ole ongelmaton. Mäkelä myöntää, että haasteita voi tulla eri etuuksien yhteensovittamisessa. Kelan asiantuntijat ovat valmiina auttamaan eri vaihtoehtojen pohdinnassa. Viime kädessä valinta on kuitenkin aina asiakkaalla itsellään.

Etelä-Karjalan TYP valmistautuu kysymyksiin

Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen (TYP) johtajan Antti Ronkaisen mukaan heillä on valmiudet auttaa uuden tukimuodon hakijoita, mutta toistaiseksi kyselyjä on tullut niukalti.

– Kun Lex Lindströmistä oli ensimmäisen kerran puhetta viime vuoden puolella, ihmiset kyselivät kovasti asiasta ja halusivat tietää hakemisesta. Nyt odotamme, että kyselyjä tulee taas enemmän, kun Kela informoi ihmisiä haun alkamisesta.

Ronkainen aprikoi, että eniten tulee kysymyksiä, jotka koskevat olemassa olevien etuuksien vaikutusta uuden tuen saantiin.

– Työssäkäynnin vaikutukset herättävät kysymyksiä ja myös se, onko tuki pakollinen. Tämä viesti on tärkeä saada perille, että asiakas voi jatkossakin valita, ottaako tämän tukimuodon vai jatkaako työmarkkinatuella.

Yleisissä tukea koskevissa asioissa TYP:n asiantuntijatkin voivat auttaa, mutta kimurantimmat tapaukset ohjataan saman katon alla toimiville Kelan asiantuntijoille.

– Kelalla on paras tuntemus näihin asioihin, ja he tietävät, millä perusteilla tukea myönnetään, Ronkainen sanoo.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje