Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
29.5.2019

Mikro­simulointi on vaihtoehto kokeiluille

Mikrosimulointi on yksilötason tiedon mallintamistekniikka. Se on kokeilukulttuuriin soveltuva vaihtoehto kokeiluille ja voi auttaa tekemään mullistaviakin havaintoja etuus- ja palvelumuutoksista.
Teksti Jukka Nortio, asiantuntijana Tapio Räsänen, Kela | Kuvat Essi Kuula

Mikrosimuloinnissa

 • käsitellään yksilöitä, esimerkiksi henkilöitä tai kotitalouksia. Sisältönä on yksikköön liittyviä tietoja, kuten henkilön ikä, sukupuoli, perhesuhteet, tulot, tuet tai työllisyys.
 • Yksiköiden tilannetta muokataan soveltamalla niihin ”sääntöjä”. Säännöt ovat joko varmoja muutoksia, esimerkiksi verolainsäädännön muuttuminen tai mahdollisia, esimerkiksi avioituminen, työllistyminen tai asunnon vaihtaminen.
 • Tarkastellaan vaikutusten jakautumista ja arvioidaan taloudellisten sekä väestötieteellisten muutosten vaikutusta yhteiskuntaan.

Kelan tutkijat olivat mukana kehittämässä SISUa kolmesta vanhemmasta mallista.

SISU-mikrosimulointimalli

 • Sisältää nykyisen tulovero- ja sosiaaliturvajärjestelmää koskevan lainsäädännön lähes kokonaisuudessaan.
 • Voidaan laskea lakimuutosten vaikutuksia kansalaisten ja kotitalouksien taloudelliseen tilanteeseen, väestön tuloeroihin sekä valtion ja kuntien tuloverojen tuottoihin ja sosiaaliturvamenoihin.
 • Edut: kaikki käyttävät samaa mallia, tutkijat jakavat osaamistaan, kehitysresurssit yhdessä paikassa.
 • Tilastokeskus ylläpitää.

Mikrosimuloitavan tilanteen pitää aina olla mitattavissa. Mitattavat asiat pitää voida muuntaa numeroiksi.

Näin Jutta-mallilla testattiin perusturvan korotusta vuonna 2012

Kysymys: Millaiset köyhyysvaikutukset ovat, jos työttömän peruspäivärahaan eikä toimeentulotukeen tule tasokorotusta eikä yleistä asumistukea koroteta?

Mikrosimuloinnin tulos: Jos perusturvan korotuksia ei tehdä, köyhyysaste pienentyy 0,2 prosenttiyksikköä. Köyhyysaste pienentyy noin 0,4 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna, kun kaikki perusturvan korotukset tehdään.

Näiden asioiden vaikutuksia Kelassa mikrosimuloidaan

 • verotus
 • lapsi- ja perhe-etuudet
 • työttömyysturva
 • Kelan eläkkeet
 • asumistukietuudet
 • toimeentulotuki
 • sairausvakuutuksen päivärahat.

EU:n EUROMOD-mikrosimulointimalli

 • Kokeillaan, mitä tapahtuisi, jos EU-maassa otetaan käyttöön jonkin toisen EU-maan lainsäädäntö.
 • Testataan mallilla EU-tason lainsäädäntöä ja tutkitaan sen vaikutuksia.
 • Esimerkkikysymys: Paljonko lapsiköyhyys alenisi, jos Euroopan unionissa otettaisiin käyttöön perustulo lapsille?

Lähteet:

Mitä on mikrosimulointi? Kelan tutkimusblogi, 2012.

SISU-mikrosimulointimalli jo laajassa käytössä, Tieto ja Trendit, 2015.

Wikipedia: mikrosimulointi.

Horacio Levy, Manos Matsaganis and Holly Sutherland: Towards a European Union Child Basic Income? Within and between country effects. International Journal of Microsimulation. Volume 6(1) Spring 2013. Tiivistelmä.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje