Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
9.6.2016

Lääkkeiden alkuomavastuu muuttaa tilastointia

Lääkekorvausmenot ovat vähentyneet 11 % viime vuodesta, mutta vielä on liian aikaista arvioida alkuomavastuun vaikutuksia lääkeostoihin.
Teksti Jaana Martikainen, tutkimuspäällikkö, Kela

Lääkekorvausjärjestelmässä otettiin vuoden 2016 alusta käyttöön vuosittainen 50 euron alkuomavastuu. Korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista alkaa saada korvausta vasta, kun on itse maksanut valmisteista yhteensä alkuomavastuun verran.
Alkuomavastuu ei koske lapsia. Sitä sovelletaan lääkeostoihin vasta sen vuoden alusta, jona korvauksen saaja täyttää 19 vuotta.

Alkuomavastuun käyttöönotolla tavoitellaan säästöjä lääkekorvausmenoissa.

Alkuomavastuun käyttöönotolla tavoitellaan säästöjä lääkekorvausmenoissa. Peruskorvattavien lääkkeiden korvausprosentti nostettiin samanaikaisesti alkuomavastuun käyttöönoton kanssa 35 prosentista 40 prosenttiin.
Ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuu nostettiin 3 eurosta 4,5 euroon ja lääkekaton ylittämisen jälkeen maksettava lääkekohtainen omavastuu 1,5 eurosta 2,5 euroon. Alkuomavastuu kerryttää vuosittaista lääkekattoa.

Kahdenlaisia ostoja tilastoidaan

Alkuomavastuun käyttöönoton myötä Kela tilastoi kahdenlaisia lääkeostoja. On ostoja, joiden kustannukset ovat jääneet alle alkuomavastuun ja joista asiakas ei siksi ole saanut korvausta. Toiseksi tilastoidaan lääkeostoja, joista asiakas on saanut korvausta. Jälkimmäisissä ostoissa on myös sellaisia, joista osa on vielä kerryttänyt alkuomavastuuta, eikä korvausta ole maksettu lääkkeen koko hinnasta.
Reseptitiedostoon kertyi tietoa kaikkiaan noin 2,7 miljoonasta lääkkeitä hankkineesta henkilöstä. Määrä on 1,5 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Miljoonalla omavastuuta jäljellä

Kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana apteekeista on toimitettu noin 4 milj. reseptiä, jotka ovat kerryttäneet alkuomavastuuta ja joista ei ole maksettu korvausta. Asiakkaat ovat maksaneet näiden reseptien lääkkeistä 66 milj. euroa.
Noin miljoonan lääkkeitä hankkineen henkilön kustannukset ovat jääneet alkuomavastuuta pienemmiksi.

Korvauksia on kolmen ensimmäisen kuukauden aikana maksettu noin 1,7 milj. euroa.

Korvauksia on kolmen ensimmäisen kuukauden aikana maksettu noin 1,7 milj. euroa. Yhteenlasketussa summassa on huomioitu sekä alkuomavastuun ylittäneiden aikuisten että alle 19-vuotiaiden lääkeostot.
Asiakkaiden lääkkeistään maksama summa oli alkuvuonna 28 % suurempi ja lääkekorvausmenot 11 % alhaisemmat kuin edellisenä vuonna. Sairausvakuutuksen maksuosuus lääkkeistä oli 57 %, kun se vuotta aiemmin oli 
66 %.

Korvausosuus kasvaa loppuvuonna

Seuraavien vuosineljännesten aikana alkuomavastuuta kerryttävien ostojen määrä tulee vähenemään ja sairausvakuutuksen maksuosuus lääkekustannuksista kasvamaan vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Voinee varovasti arvioida, että alkuomavastuusta huolimatta lääkkeitä on valtaosin pystytty hankkimaan entiseen tapaan.

Vielä ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, miten alkuomavastuu on vaikuttanut lääkkeiden käyttöön ja millaisiin säästösummiin sillä tullaan pääsemään. Lääkkeiden kustannukset, joilla tässä yhteydessä tarkoitetaan lääkkeen kustannuksia ennen korvauksen vähentämistä, ovat alkuvuonna hieman nousseet. Sen 
perusteella voinee varovasti arvioida, että alkuomavastuusta huolimatta lääkkeitä on valtaosin pystytty hankkimaan entiseen tapaan.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje