Siirry sisältöön
Näkemyksiä sosiaaliturvasta
|
2.6.2017

Kela on hyvinvoinnin katalysaattori

Sari Sarkomaa uskoo, että Kelan rooli kasvaa yhä tärkeämmäksi, kun sote-ratkaisu ja sosiaaliturvajärjestelmän uudistukset mullistavat yhteiskuntaa.
Teksti Jukka Nortio

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa on nyt kolmatta vuotta Kelan valtuutettujen puheenjohtaja. Puheenjohtajan tehtävänä on ottaa aktiivisesti kantaa Kelaa ja kansalaisia koskeviin ajankohtaisiin kysymyksiin.

1. Miten Kela rakentaa  hyvinvointia juuri nyt?

Palveluita kehitetään jatkuvasti asiakaslähtöisesti ja siten, että asiakkaita palvellaan niin toimistossa, puhelimitse kuin verkossa. Kelalla on tärkeä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä ja hyvän arjen tukemisessa.

Kelan toimintaa on kehitettävä niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten itsenäistä selviytymistä. Kelan päätösten pitää olla perusteltuja ja ymmärrettäviä kaikissa tilanteissa. Suomalaisten hyvinvointi kasvaa työstä ja osallisuudesta sekä siitä, että jokaisella on mahdollisuus kouluttautua. Kelan tehtävänä on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa varmistaa, että tämä onnistuu.

2. Mikä on Kelan valtuutettujen tehtävä?

Eduskunnan nimeämät 12 valtuutettua valvovat Kelan hallintoa ja toimintaa, erityisesti palveluiden laatua ja saatavuutta. Valtuutetut kokoontuvat kuukausittain yleiskokoukseen. Seuraamme rahoitustilannetta, Kelan asiakaspalvelua ja toimivuutta sekä henkilöstöä koskevia tunnuslukuja. Käymme läpi valvontatilintarkastajan raportin neljännesvuosittain.

Valtuutetut ovat myös kansalaisten suora vaikuttamiskanava, kun valtuutetut tuovat ajankohtaisista asioista näkemykset johtajistolle.

Valtuutetut ovat myös kansalaisten suora vaikuttamiskanava, kun valtuutetut tuovat ajankohtaisista asioista näkemykset johtajistolle. Valtuutetut antavat eduskunnalle vuosittain kertomuksen toiminnastaan. Sen pohjalta eduskunta käy keskustelun ja tekee mietinnön. Kela on eduskunnan alainen sosiaaliturvalaitos.

Erityisen tarkasti seuraamme Kelaa­ koskevia uudistuksia, esimerkiksi Kelan ison hallintouudistuksen vaikutuksia kansalaisiin ja henkilöstöön. Osaava henkilöstö on Kelan tärkein voimavara, ja Kelan vetovoimaisuutta työpaikkana on tärkeä seurata.

3. Miten valtuutetut valvoivat perustoimeentulotuen siirtoa Kelaan?

Edellytimme ylimpänä valvovana tahona, että Kelan johto toimii niin, että lainmukainen seitsemän päivän maksu­aika saavutetaan viipymättä ja etteivät muut etuudet ruuhkaudu. Edellytimme viikoittaista seurantaraporttia pääjohtajalta asian etenemisestä ja tehdyistä toimista. Halusimme myös selvityksen perustoimeentulotuen maksatuksen siirtymisestä Kelaan. Käsittelemme selvityksen kesäkuussa. Lakisääteinen tilanne on nyt saavutettu – siitä kiitos Kelan henkilöstölle ja uusille rekrytoiduille tekijöille.

4. Miten valtuutettujen ja Kelan yhteistyö toimii käytännössä?

Kela-valtuutetut käyvät aktiivista keskustelua sosiaaliturvalain­säädäntöön ja Kelaan liittyvistä ajankohtaisista asioista Kelan johdon, asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa.

Kela-valtuutetut arvioivat parhaillaan Kela-lakiin tarvittavia muutoksia. Teemme siitä esitykset vuoden 2018 aikana. Maailman muuttuessa myös Kelan toimintaa sääntelevän lain on uudistuttava.

5. Kela on juuri nyt sote-uudistuksen keskiössä ja sen aktiivinen toimija. Mitä muita suuria hankkeita on työn alla?

Hallitus on tehnyt päätöksen sosiaali­turvan kokonaisuudistuksen aloittamisesta. On tärkeää, että perustulokokeilun rinnalle saadaan muitakin kokeiluja, kuten osallistavan sosiaali­turvan kokeilu. Sosiaaliturva on uudistettava kannustamaan kaikissa tilanteissa työntekoon, yrittämiseen ja kouluttautumiseen. Kelan roolina on tehdä tutkimustietoon perustuvia ehdotuksia aktiivisesti koko sosiaali­turvamme uudistamiseksi.

6. 80-vuotiaan Kelan juhlavuoden teemana on ”Hyvinvointi syntyy yhdessä”. Mitä yhdessä toimiminen tarkoittaa?

Kela on aktiivinen toimija 100-vuotiaan Suomen uudistamistyössä. Kela rakentaa erilaisissa verkostoissa uusia sosiaalisia innovaatioita ja on tutkimustiedon ansiosta selvillä suomalaisten arjesta. Kelan palveluverkon on syytä olla tulevaisuudessa toimiva osa sote-palveluja.

7. Minkälainen on Kelan rooli kansalaisia koskevan tiedon haltijana?

Kelalla on vuosikymmenten kokemus, osaaminen ja näyttöä kansalaisia palvelevien tietojärjestelmien ja digitaalisten palveluiden rakentajana. Kelan roolina on viisaasti vahvistaa kaikille suomalaisille tärkeää sote-uudistusta tiedon ja maksuliikenteen hallinnoinnissa. Kelan valmiit palvelut ja tieto­järjestelmäosaaminen on hyödynnettävä soten tietojärjestelmien rakentamis­essa. Ilman Kelaa uudistus ei onnistu eikä etene aikataulussa.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje