Yhteiskunta

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on 2010-luvulla kohdannut merkittäviä taloudellisia haasteita.

Suomalainen yhteiskunta on kehittynyt 1900- ja 2000-luvuilla voimakkaan mutta aaltoilevan talouskasvun vauhdittamana. 1990-luvun alun laman jälkeen seuraava maailmanlaajuinen talouden taantuma on kuitenkin vuodesta 2008 lähtien tuonut mukanaan työttömyyttä ja eriarvoisuuden kasvua. Rikkain 5 % väestöstä on meillä vaurastunut entisestään samaan tapaan kuin muualla maailmassa. Se on kärjistänyt tuloeroja ja välillisesti heikentänyt erityisesti suuren keskiluokan taloudellista asemaa.

Lisää luettavaa