Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
18.11.2016

Asumistuen maksaminen työssäkäyville on yleistynyt

Yleisen asumistuen saajien määrä on noussut merkittävästi viime vuosina. Syyskuussa 2015 käyttöönotetun ansio­tulovähennyksen ansiosta aikaisempaa useampi työssäkäyvä saa asumistukea.
Teksti Heidi Kemppinen, Kela

Syyskuussa 2015 yleisessä asumistuessa otettiin käyttöön ansiotulovähennys. Sen jälkeen asumistuen määrää laskettaessa jokaisen ruokakunnan jäsenen ansiotuloista on vähennetty 300 euroa kuukaudessa. Lainmuutos on lisännyt työssäkäyvien osuutta asumistuen saajissa.

Elokuussa 2016 yleistä asumistukea saavista kotitalouksista 32 % sai palkka- tai yritystuloja. Vuosina 2009–2015 vastaava osuus oli 26–27 %. Ansiotuloja saavien osuus on noussut siten 5 prosenttiyksikköä lainmuutoksen jälkeen.

Elokuussa 2016 yleistä asumistukea saavista kotitalouksista 32 % sai palkka- tai yritystuloja.

Ennen taantuman alkua, 2000-luvun alkupuolella, ansiotuloja saavien kotitalouksien osuus oli 28–31 %.

Tukea myös 2 000 e/kk ansaitseville

Yleistä asumistukea saavien talouksien ansiotulot olivat elokuussa 2016 keskimäärin 1 324 euroa kuukaudessa. Ansiotulovähennyksen käyttöönoton jälkeen asumistuki on yleistynyt etenkin 1 500–2 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla. Tässä tuloluokassa moni yksin asuva ei ollut tulojensa takia oikeutettu lainkaan asumistukeen ennen ansiotulovähennyksen käyttöönottoa.

Yleisen asumistuen saajien palkkatulot ovat usein lyhyistä ja määräaikaisista työsuhteista. Tämän voi päätellä siitä, että monella palkkatuloja ja asumistukea saavalla kotitaloudella tulot on tilastotiedoissa määritelty keskiarvotulona. Yleistä asumistukea myönnettäessä kuukausitulot lasketaan keskiarvotulona, jos tulot eivät jatku kolmea kuukautta pidempään myöntämisajankohdasta lähtien.

Yleisen asumistuen saajien palkkatulot ovat usein lyhyistä ja määräaikaisista työsuhteista.

Elokuussa 2016 palkka- tai yritystuloja sai asumistukea saavista kotitalouksista 85 675. Näistä lähes joka neljännellä (24 %) tulot oli laskettu keskiarvotulona. Vuotta aiemmin vastaava osuus oli 30 %. Luvuista voidaan päätellä, että ansiotulovähennyksen myötä asumistuen piiriin on tullut enemmän säännöllisesti ansiotuloja saavia.

Yli 120 000 ruokakuntaa enemmän kuin 2008

Elokuussa 2016 yleistä asumistukea sai 264 486 ruokakuntaa. Määrä oli 15 % suurempi kuin edellisvuonna. Yleistä asumistukea saavien kotitalouksien määrä on noussut yli 120 000:lla vuodesta 2008.

Tyypillinen yleisen asumistuen saaja asuu yksin vuokra-asunnossa. Heidän osuutensa elokuussa tukea saaneista ruokakunnista oli yli puolet (54 %). Yleisen asumistuen saaja on usein nuori, mutta opiskelijat kuuluvat valtaosin opintotuen asumislisän piiriin.

Suurin osa suurissa kaupungeissa

Asumistukea maksetaan valtaosin suurien kaupunkien asukkaille. Kolme neljästä asumistukea saavasta kotitaloudesta oli elokuussa 2016 pääkaupunkiseudulla tai muissa suurissa kaupungeissa. Helsingissä asui 17 %.

Kolme neljästä asumistukea saavasta kotitaloudesta oli pääkaupunkiseudulla tai muissa suurissa kaupungeissa.

Yleinen asumistuki on tyypillisesti työttömien saama etuus. Asumistukea saaneista talouksista yli puolella (53 %) ei ollut muita tulonlähteitä kuin työttömyysetuus tai ne eivät saaneet lainkaan asumistuessa huomioitavia tuloja.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje