Siirry sisältöön
På svenska
|
21.9.2016

Arbetsfördelningen för utkomststödet finslipas

FPA börjar sköta det grundläggande utkomststödet vid årsskiftet. Nu bearbetar man gemensamma spelregler för att beakta kundernas individuella behov och omständigheter.
Teksti Johanna Hytönen

Hur fattas besluten om kommunernas och FPA:s uppgiftsfördelning och i vilket skede befinner sig beslutsfattarna, Ellen Vogt, specialsakkunnig vid Kommunförbundet?

Om den gemensamma uppgiftsfördelningen föreskrivs i lag. FPA ansvarar självständigt för ordnandet av det grundläggande utkomststödet och tillhörande skälighetsprövningar medan kommunen ansvarar för det kompletterade utkomststödet. Därtill handhar kommunerna fortfarande ordnandet av omsorgstjänster och omsorgen av kunderna, som hittills. Kommunerna är dock fortfarande ansvariga för att finansiera det grundläggande utkomststödet.

I det praktiska arbetet med utkomststödet kommer den lagstadgade uppgiftsfördelningen inte nödvändigtvis att vara en enkel sak. Man måste till exempel hitta gemensamma spelregler, verksamhetsmodeller och praxis för situationer där FPA:s prövningsresultat avviker från den kommunala omsorgsexpertens bedömning. Dessutom måste man finna bra och fungerande praxis så att rätt kunder styrs till socialvårdstjänsterna.

Man har genom lagen velat förbättra medborgarnas likställdhet och tillgång till stöd. Det är dock värt att komma ihåg att likställdhet inte är samma sak som enhetlighet. Det återstår att se hur man vid beviljandet av grundläggande utkomststöd i framtiden kan ta i beaktande medborgarnas individuella behov och omständigheter.

Det nya systemet är en föregångare även internationellt sett. Hur säkerställer man dess funktion?

I lagen åläggs kommunerna och FPA att samarbete sinsemellan. FPA:s försäkringsdistrikt och kommunernas medarbetare har under årets gång träffats, bekantat sig med varandras uppgifter och tillsammans funderat hur servicen ska genomföras på bästa möjliga sätt. Man har redan provat samarbetet i Vanda.

FPA har skapat ett visningssystem för kommunerna, med hjälp av vilket FPA kan överföra ansökningar och annan information till kommunerna.

Det förekommer utmaningar i samband med informationsöverföringen som man ännu inte förmått lösa på ett omfattande sätt. FPA har skapat ett visningssystem för kommunerna, med hjälp av vilket FPA kan överföra ansökningar och annan information till kommunerna.

Hur undviker man överlappande uppgifter vid FPA och i kommunerna?

Lagen om att överföra det grundläggande utkomststödet bygger på den gamla lagen. Det försvårar planeringen av uppgiftsfördelningen och genomförandet av lagen. Därför bör man påbörja en totalreform av lagen om utkomststöd så att man kunde ge tydligare bestämmelser om uppgiftsfördelningen. Det kan hända att det förekommer överlappande uppgifter. Kunderna ser knappast någon skillnad om hjälpen kommer från FPA eller socialväsendet när de är i behov av hjälp. Det finns dock en risk att kunderna styrs till fel plats eller att deras ärende inte tas itu med.

Hur påverkas kommunernas ekonomi av att det grundläggande utkomststödet överförs till FPA?

FPA har uppskattat att kostnaderna för det grundläggande utkomststödet stiger med 75–100 miljoner euro på grund av att underutnyttjandet försvinner. Detta innebär för kommunerna ett större finansieringsansvar för det grundläggande utkomststödet än hittills. Dessutom skär staten ned i kommunernas statsandelar på grund av de lägre förvaltningskostnaderna med nästan 70 miljoner euro. Kommunförbundet anser uppskattningen vara överdimensionerad.

Å andra sidan kan överföringen också medföra besparingar som inte kan uppskattas på förhand. Till exempel kan det hända att den skuldsättning som beror på varierande inkomster och långsamt beviljande av förmåner minskar, då den instans som ansvarar för vård och omsorg också handhar det grundläggande utkomststödet och ansökan görs enklare. Sannolikt kommer även det primära socialskyddssystemet att effektiveras och reformen av det underlättas då luckorna i vården och omsorgen upptäcks tack vare FPA:s effektiva statistikföring. Detta kan ha en betydande effekt på hur socialskyddet stöder sysselsättningen.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje