Siirry sisältöön
Näkemyksiä sosiaaliturvasta, Puheenvuorot
|
20.9.2016

Vihapuhe talttuu totisilla faktoilla

Vihapuhe pääsee yltymään, jos asiantuntijat eivät uskalla viestiä avoimesti ja rohkeasti, muistuttaa Kelan viestintäpäällikkö Minna Latvala.

Katselemme huolestuneina maailmaa, jossa vihapuhe tihkuu internetin sivuilta myös arkisiin kohtaamisiin. Vastaanottokeskuksen pihassa ongelmia ratkotaan pesäpallomailat käsissä. Julkisuudessa tieto ja tosiasiat kilpailevat elintilasta huhujen, mielikuvien ja suoranaisten valheiden kanssa. Trollit jylläävät. Sosiaalisessa mediassa kuka tahansa voi ottaa asiantuntijan roolin.

Sosiaalisessa mediassa kuka tahansa voi ottaa asiantuntijan roolin.

Monet asiantuntijat nostavat Suomen yhteiskuntarauhan suurimmiksi uhkiksi taloudellisen tilanteen ja eriarvoisuuden. Pieni- ja keskituloisten asema ei ole parantunut samassa tahdissa ylimmän tuloluokan kanssa. Mielipiteet jyrkkenevät, ja tulkinnoista kuultaa katkeruus. Pitkäaikaistyöttömyys yleistyy, kun työelämä muuttuu ja osa nykyisistä töistä katoaa.

Työttömyys on kova haaste myös kansantaloudelle. Kela maksoi työttömyyskorvauksia 2 mrd. euroa vuonna 2015. Sen lisäksi tulevat myös työttömyyskassojen maksamat ansiopäivärahat.

Kela maksoi työttömyyskorvauksia 2 miljardia euroa vuonna 2015.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin mukaan näköalatto­muus ja epäusko ovat suuri riski yhteiskuntarauhalle. Luottamus politiikkaan, instituutioihin ja ihmisiin on alhaisinta maissa, joissa tuloerot ovat suuria, muistuttaa Olli Kangas.

Mihin yhteiskunnallinen tyytymättömyys nykypäivänä kana­voituu? Vihaan, ennakkoluuloihin ja väkivaltaan? Vai poliittiseen toimintaan ja uudenlaisten ratkaisujen kehittämiseen?

Jos asiantuntijat ja viranomaiset pysyvät hiljaa, äänitilan valtaa joku muu, joka ajaa röyhkeästi omaa agendaansa.

Tällaisena aikana viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden rooli oikean tiedon jakajana korostuu. Jos pysyttelemme hiljaa ja taka-alalla, äänitilan valtaa joku muu, joka todennäköisesti tietää asiasta vähemmän tai ajaa röyhkeästi omaa agendaansa.

Asiantuntijoillakaan ei ole varaa suoltaa mitä tahansa jargonia. Monimutkaisiin ongelmiin on harvoin yksinkertaisia ratkaisuja. Silti viestit on pidettävä selkeinä ja yksinkertaisina, jotta ne kuullaan ja ymmärretään. Avoin ja rohkea asiantuntijaviestintä on omiaan vahvistamaan luottamuksen ilmapiiriä yhteiskunnassa.

Yhdestä asiasta myös tutkijat ja kansalaisaktivistit näyttävät olevan yksimielisiä: koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta ei pidä leikata. Ne luovat mahdollisuuksien tasa-arvoa, joka on yhteiskuntarauhan näkökulmasta kaikkein tärkeintä. Jos toivo menee tuleviltakin sukupolvilta, uhkat alkavat realisoitua.

Minna Latvala

Kelan asiakas- ja kumppaniviestinnästä vastaava viestintäpäällikkö

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje