Siirry sisältöön
Puheenvuorot
|
8.5.2018

Tulorekisteri vie liitteet vähitellen historiaan

Tulorekisterin hyödyntäminen edellyttää myös lainmuutoksia.

Näillä näkymin tulorekisteri tulee käyttöön vuoden 2019 alussa. Se muuttaa niin yritysten kuin viranomaistenkin toimintamalleja. Kela on ollut tiiviisti mukana valmistelussa.

Parhaimmillaan tulorekisteri helpottaa merkittävästi asiointia Kelan kanssa. Kun rekisterin hyödyt saadaan täysimittaisesti käyttöön, asiointi voi helpottua niin paljon, ettei juurikaan tarvitse enää asioida. Etuushakemuksissa tarvitut liitteet ainakin vähenevät. Tulorekisterin myötä työnantajien tai työntekijöiden ei tarvitse enää erikseen ilmoittaa tietoja tuloista Kelalle, vaan ne välittyvät suoraan rekisteristä. Hieman myöhemmin tämä tulee mahdolliseksi eläkkeiden ja muiden etuuksien osalta.

Integroitumisella tulorekisteriin on arvioitu säästettävän noin 20 milj. euroa vuodessa yksistään Kelassa. Kelalle suurimmat hyödyt tulorekisteristä tulevat siitä, että tietoja tuloista ei tarvitse pyytää asiakkaalta. Se mahdollistaa automaation lisäämisen, varmistaa tiedon oikeellisuuden sekä vähentää takaisinperintää ja väärinkäytöksiä.

Tuttua Kelalle

Kela on jo vuosia sitten digitalisoinut lähes kaikki etuusprosessinsa, joten tulorekisterin kanssa operoiminen on osa jatkumoa.

Jatkossa tiedot asiakkaan tuloista välittyvät, muutaman päivän viiveellä, suoraan työnantajilta tulorekisterin kautta Kelaan. Koska suuri osa Kelan myöntämistä etuuksista on tulosidonnaisia, tämä nopeuttaa hakemusten ratkaisemista. Tavoitteena on, että paperi-ilmoituksia käytetään jatkossa vain poikkeustapauksissa.

Tulorekisteri nopeuttaa automatisointia ja vähentää lisäselvityspyyntöjä.

Kela ei voi suoraan hyödyntää tulorekisterin tietoja, vaan tarvitaan myös lainmuutoksia. Niiden valmistelu on pisimmällä päivärahoissa. Hallitus on sitoutunut siihen, että työttömyysturvalainsäädäntöä muutetaan siten, että tulorekisteriä voidaan hyödyntää. Tämä työ on käynnissä ministeriössä. Muihin lakeihin Kela on tekemässä tarvittavia muutosesityksiä ministeriöille.

Ylivoimaisesti eniten tietoja tuloista hyödynnetään toimeentulotuessa, sairauspäivärahoissa, vanhempainpäivärahoissa, asumistuessa ja työttömyysturvassa. Muissa etuuksissa tulot vaikuttavat etuuteen vähemmän.

Lista etuuksista, joissa Kela voi hyödyntää tulorekisterin tietoja, on kuitenkin pitkä. Tietoja voidaan käyttää muun muassa lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärän, takuueläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen, eläkkeensaajan asumistuen, kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen hoitolisän, sairauspäivärahan, kuntoutusrahan, vanhempainpäivärahojen, erityishoitorahan, osasairauspäivärahan, yleisen asumistuen, työttömyysetuuksien eli peruspäivärahan ja työmarkkinatuen, vuorottelukorvauksen, kotoutumistuen, perustoimeentulotuen perusosan, sotilasavustuksen, eläketuen ja opintotuen toimeenpanossa.

Lisäksi tulotietoja tarvitaan asiakaspalvelussa, etuusperinnässä, takausvastuu- ja elatusapuvelan perinnässä sekä kun tehdään asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain mukaisia vakuuttamisratkaisuja.

Asiakas hyötyy

Rekisterin hyödyt toteutuvat asteittain, koska tietoja saatetaan tarvita pitkältä ajalta. Esimerkiksi päivärahoissa tulotiedot tarvitaan vuoden ajalta. Kaikkea automatiikkaa ei myöskään ehditä saada valmiiksi vuoden 2019 alkuun, vaan se toteutetaan asteittain.

Rekisteri mahdollistaa Kelan toiminnan kehittämisen monilla tavoin ja siten, että uudistuksista hyötyy eniten asiakas. Tekoälysovellusten kehittyessä taivaanrannassa näkyvät jo sellaiset automaattiset ratkaisut, joissa päätös etuudesta tulee asiakkaalle välittömästi sen jälkeen, kun hakemus on jätetty Kelaan.

Itsestään nämä hyödyt eivät kuitenkaan tule, vaan kaikkien toimijoiden täytyy jatkuvasti kehittää lainsäädäntöä, prosesseja, järjestelmiä ja viranomaisyhteistyötä.

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma johdattelee blogeissaan sosiaaliturvan ajankohtaisiin kysymyksiin

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje