Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva, Etuudet
|
2.5.2015

Tervetuloa toimeentulotuki!

Perustoimeentulotuen vastaanottoon valmistaudutaan Kelassa innolla.
Teksti Satu Kontiainen | Kuvat Katri Lehtola

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelaan vuoden 2017 alussa. Siirtoa valmistellaan Kelassa Toimeentulotuki 2017 -hankkeessa. Hanketta vetää etuuspäällikkö Heli Kauhanen.

”Valmistelut etenevät hyvällä vauhdilla. Parhaillaan työn alla ovat muun muassa tietojärjestelmien rakentaminen, asiakaspalvelun ja ratkaisutyön organisointi sekä uuden henkilöstön määrän arviointi”, Kauhanen kertoo.

”Arvioimme nykyisten palvelukanavien riittävyyttä ja uusien asiointitapojen käyttöönottoa. Palvelua on kyettävä tarjoamaan joustavasti ja kattavasti joka puolella Suomea. Käsittelytakuun toteutuminen ja kiireellisen tuen myöntämisen käytännöt on suunniteltava huolellisesti.”

”Toimeentulotuki tuo Kelaan myös uusia asioita, kuten maksusitoumukset”, Kauhanen lisää.

Kelassa on arvioitu, että vuosittain tullaan tekemään lähes 1,3 miljoonaa toimeentulotukiratkaisua. Näin toimeentulotuesta tulee Kelan suurimpia etuuksia. Vertailun vuoksi, Kelassa tehtiin vuonna 2014 kaikkiaan 1,24 miljoonaa työttömyysturvan ratkaisua ja 0,5 miljoonaa yleisen asumistuen ratkaisua.

Tietojärjestelmä rakennetaan itse

Suuri osa toimeentulotuen valmistelutyöstä tehdään osana Kelan Arkki-teknologiahanketta. Arkissa rakennetaan perustoimeentulotuen käsittelyjärjestelmä, sen tukijärjestelmät ja sähköinen asiointipalvelu. Lisäksi toteutetaan toimeentulotukijärjestelmän yhteydet Kelan työnohjausjärjestelmään ja sosiaalitoimen kyselypalvelu Kelmuun.

”Meillä on vahva kokemus järjestelmien rakentamisesta. Parhaillaan käytössämme on 40 hyvin toimivaa etuustietojärjestelmää”, Heli Kauhanen kertoo.

Kelan odotetaan hoitavan uusi tehtävänsä kuntia tehokkaammin. Valtakunnallinen käsittelyjärjestelmä ja yhtenäiset toimintatavat ovat tämän edellytyksiä.

”Varmistamme, että toimeentulotukijärjestelmä toimii yhteen muiden etuusjärjestelmiemme kanssa. Näin käsittelijä saa käyttöönsä hakijan tarvittavat etuustiedot. Tämä nopeuttaa käsittelyä sekä vähentää asiakkaan tarvetta esittää tulotietojaan hakemuksen yhteydessä.”

”Toimeentulotuki liittyy läheisesti moniin muihin Kelan hoitamiin etuuksiin. Toimeentulotukiasiakkaista lähes 70 % sai asumistukea ja yli 40 % työttömyysturvaa”, Kauhanen sanoo.

Mallia kuntien parhaista käytännöistä

Siirron valmisteluissa tukena on myös Kelan ja kuntien toimeentulotuen yhteistyöfoorumi. Foorumin jäseninä on kymmenkunta sosiaalitoimen asiantuntijaa kunnista eri puolilta Suomea.

”Foorumin tavoitteena on koota yhteen kuntien hyvät toimintatavat ja muodostaa niiden pohjalta yksi, yhtenäinen käytäntö”, Heli Kauhanen kertoo.

Yhteistyöfoorumi on kokoontunut tähän mennessä kolme kertaa. Tapaamisissa on keskusteltu vilkkaasti muun muassa asiakasohjaukseen ja tiedonkulkuun liittyvistä kysymyksistä.

”Tapaamiset jatkuvat syksyllä. Tarkoituksena on sopia valtakunnallisista linjoista hyvissä ajoin ennen lain voimaantuloa”, Kauhanen sanoo.

Vantaa ja Kela palveluyhteistyössä

Kunnan ja Kelan välisestä toimeentulotuen palveluyhteistyöstä on jo saatu kokemuksia Vantaalla. Yhteistyöpilotissa Kelan palveluneuvojat ottavat vastaan kuntalaisten toimeentulotukihakemuksia ja kirjaavat ne Vantaan kaupungin asiakastietojärjestelmään. Kelan työntekijät tarkastavat asiakkaan väestörekisteritiedot sekä tarkastavat ja tarvittaessa kiirehtivät ensisijaisten, Kelassa olevien etuuksien käsittelyä. Samassa yhteydessä toimihenkilöt vievät toimeentulotukihakemuksen tulolaskelmaan Kelan maksussa olevat etuudet.

Tämän lisäksi Kelan Vantaan toimistoissa asioiville toimeentulotuen asiakkaille annetaan palveluohjausta ja otetaan vastaan toimeentulotukihakemuksen liitteitä sekä kerrotaan hakemuksen käsittelyn tilasta. Päätös toimeentulotuesta tehdään kuitenkin vuoden 2016 loppuun asti kaupungin organisaatiossa.

Vantaan kaupunki ja Kela ovat olleet tyytyväisiä palveluyhteistyön tuloksiin.

”Olemme saaneet myös asiakkailta hyvää palautetta. Moni toimeentulotukea saava asiakas on myös Kelan asiakas. Tavoitteemme yhden luukun periaatteesta on tässä mielessä toteutunut”, sanoo Kelan Vantaan–Porvoon vakuutuspiirin johtaja Anita Vohlonen. ■

Toimeentulotuelle oma uutiskirje

Kelan uusi uutiskirje Toimeentulotuki 2017 -info välittää ajankohtaiset kuulumiset toimeentulotuen uudistuksesta ja perustoimeentulotuen siirrosta Kelan hoidettavaksi. Uutiskirje ilmestyy 4–6 kertaa vuodessa. Kirjeessä esitellään muun muassa ajankohtaisia tapahtumia ja esityksiä, tutkimusjulkaisuja ja blogikirjoituksia.

Kela julkaisee uutiskirjeitä myös terveydenhuollolle, työnantajille, kansainvälisiä sosiaaliturva-asioita seuraaville sekä medialle. Kelan kaikki uutiskirjeet ovat osoitteessa www.kela.fi/uutiskirje.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje