Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
2.6.2017

Perustoimeentulotuki on usein pääasiallinen tulonlähde

27 % perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista ei saa ensisijaisia toimeen­tuloetuuksia, kuten työttömyysetuutta tai opintorahaa tai eläkettä.
Teksti Heidi Kemppinen, Kela

Kela maksoi maaliskuussa 2017 perustoimeentulotukea 138 000 kotitaloudelle. Niistä 27 %:lla oli vain asumistukituloja tai ei tuloja lainkaan.

Alle 25-vuotiaiden hakijoiden koti­talouksista tulottomia tai vain asumistukea saavia oli 40 %. Esimerkiksi 65 vuotta täyttäneiden hakijoiden koti­talouksien vastaava osuus oli 8 %.

Perustoimeentulotuki oli maaliskuussa 2017 keskimäärin 471 euroa

Ensisijaisten tulojen puuttuminen nostaa maksettavan perustoimeentulotuen määrää. Kelan maksama perustoimeentulotuki oli maaliskuussa 2017 keskimäärin 471 euroa kuukaudessa kotitaloutta kohti. Tulottomilla tai vain asumistukea saavilla kotitalouksilla keskimääräinen tuki oli 662 euroa ja muilla kotitalouksilla 400 euroa.

Kun kotitaloudella ei ole asumistuen lisäksi muita tuloja, perustoimeen­tulotuella katetaan asumismenojen ja terveydenhuoltomenojen lisäksi perusosamenot, jotka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin. Perusosan määrä on esimerkiksi yksin asuvalla lapsettomalla henkilöllä 487,89 euroa kuukaudessa.

48 %  maksetuista perustoimeentulotuista kohdistui asumismenoihin.

Kelan perustoimeentulotuen tilastoinnissa on arvioitu, miten Kelan maksama tuki kohdentuu eri menoihin. Arvioinnin lähtökohtana on, että asumistuki on tarkoitettu asumis­menojen kattamiseen. Muut kotitalouden tulot kohdennetaan ensisijaisesti perusosaan ja tämän jälkeen tasaisesti muihin perusmenoihin.

Kela maksoi maaliskuussa 2017 perustoimeentulotukea 62,4 milj. euroa. Tästä summasta arviolta 48 % kohdistui asumismenoihin, joita ovat muun muassa vuokramenot sekä muut asumiseen liittyvät menot, kuten vesi- ja sähkölaskut. Perusosamenoihin kohdistui 35 %, terveydenhuoltomenoihin 11 % ja muihin menoihin 6 % summasta.

Pienet tuet kohdistuivat asumiseen ja terveydenhoitoon

Maaliskuussa 2017 Kelan perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista suuri osa, 41 % prosenttia, sai tukea alle 300 euroa. Osa kotitalouksista sai tukea merkittävästi tätä summaa enemmän. Tuen määrä oli vähintään 600 euroa 30 %:lla kotitalouksista. Vähintään 1 000 euron tukisumman saaneiden osuus oli 8 %.

Alle 300 euroa perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien osalta tuki kohdistui suhteessa muita enemmän asumismenoihin. Alle 100 euroa tukea saaneissa kotitalouksissa merkittävä osa kohdistui myös terveydenhuoltomenoihin. Perustoimeentulotuen määrän kasvaessa kotitaloudelle maksettu tuki kohdistui suhteellisesti enemmän perusosamenoihin.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje