Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Perus­toimeentulo­tuki on nuorten etuus

Perustoimeentulotuesta valtaosa myönnetään yhden hengen kotitalouksille. Nuoria on koko väestöön verrattuna suhteellisesti suurempi osuus saajista.
Teksti Johanna HytönenKuvat Essi Kuula

Korkeat sairausmenot ovat taloudelle riski. Sairauspäivärahan saajien osuus korostuu toimeentulotuen saajien joukossa.

Toimeentulotuki ja ensisijaiset etuudet lukuina

Työllisyysaste on laskenut

Työttömien osuus toimeentulotuen saajista suurin

Lapsiperheitä viidesosa