Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Miten Suomen sosiaaliturva rakentuu?

Sosiaaliturva yhdessä kuvassa.
Teksti Heli LaakkonenKuvat Kelan tutkimus

Suomessa sosiaaliturva jaetaan yleensä kahtia: asumiseen perustuvaan sosiaaliturvaan ja työntekoon perustuvaan sosiaaliturvaan.

Sosiaaliturva on palveluita ja toimeentuloa turvaavia, rahana maksettavia etuuksia. Sen tarkoituksena on taata kaikille riittävä toimeentulo ja huolenpito. Sosiaaliturva kattaa esimerkiksi sairauden, vanhuuden tai opiskelun vuoksi syntyneen toimeentulon tarpeen. Sen toimeenpanosta huolehtivat Suomessa Kela, kunnat, työttömyyskassat ja eläke- ja muut vakuutuslaitokset.