Siirry sisältöön
På svenska
|
21.9.2016

Med allvarliga fakta mot hatpratet

Vart kanaliseras det samhälleliga missnöjet nuförtiden? Till hat, fördomar och våld? Eller till politisk verksamhet och utvecklande av nya lösningar?
Teksti Minna Latvala, Kela

Hatpratet breder ut sig från nätet även till vardagliga möten. På mottagningscentralens gård löser man problem med bobollsträn i händerna. I offentligheten konkurrerar information och fakta med rykten, föreställningar och direkta lögner. Trollen dominerar diskussionsforumen. I sociala medier kan vem som helst ge sig ut för att vara expert.

I sociala medier kan vem som helst ge sig ut för att vara expert.

I detta nummer lyfter experterna fram den ekonomiska situationen och ojämlikheten som de största riskerna för samhällsfreden i Finland. Låg- och medelinkomsttagarnas ställning har inte förbättrats i samma takt som den högsta inkomstklassen. Åsikterna blir radikalare och bitterheten har smugit sig in i tolkningarna.

Långtidsarbetslösheten blir allt vanligare när arbetslivet förändras och en del av de nuvarande arbetena försvinner. Arbetslösheten innebär en stor utmaning också för nationalekonomin. FPA betalade ut arbetslöshetsförmåner för 2 miljarder euro år 2015. Summan inbegriper inte inkomstrelaterade dagpenningar, som betalas av arbetslöshetskassorna.

FPA betalade ut arbetslöshetsförmåner för 2 miljarder euro år 2015.

Enligt justitie- och arbetsminister Jari Lindström är bristen på framtidsutsikter och misstro en stor risk för samhällsfreden. Förtroendet för politik, institutioner och människor är svagast i de länder där det finns stora inkomstskillnader, påpekar Olli Kangas.

I en tid som denna framhävs myndigheternas och expertorganisationernas roll som spridare av korrekt information. Om vi tiger och håller oss i bakgrunden, erövrar någon annan ljudutrymmet. Denna någon vet sannolikt mindre om saken eller driver fräckt sin egen agenda.

Om myndigheter och expertorganisationer tiger och håller sig i bakgrunden, erövrar någon annan ljudutrymmet med sin egen agenda.

Inte heller experterna kan häva ur sig bara jargong. På komplicerade problem finns det sällan enkla lösningar. Trots detta måste man hålla budskapet tydligt och enkelt så att det blir hört och förstått. Öppen och modig expertkommunikation är ett effektivt sätt att stärka förtroendeklimatet i samhället.

Det finns en fråga som forskarna och medborgaraktivisterna tycks vara eniga om: man bör inte skära ned på utbildningen och småbarnspedagogiken. De skapar lika möjligheter och jämlikhet, vilket är det allra viktigaste med tanke på samhällsfreden. Om även de framtida generationerna förlorar hoppet, börjar hotbilderna realiseras.

 

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje